بیوسنسور ها و نانوبیوسنسورها در تشخیص پزشکی (معرفی انواع و کاربردهای پزشکی):

هفتمین جلسه هفتگی مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی در سال 96 ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 15تیر ، در سالن اجتماعات پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی عظیم زاده تحت عنوان بیوسنسور ها و نانوبیوسنسورها در تشخیص پزشکی (معرفی انواع و کاربردهای پزشکی)با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید که خلاصه ای از سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:

بیوسنسور ها امروزه به ابزاری قدرتمند و قابل اعتماد در زمینه های مختلف تشخیص پزشکی تبدیل شده اند. بیوسنسور ابزاری است که با استفاده از واکنش‌ها و فرایند های بیوشیمیایی خاصی، به‌واسطه پروتئین/آنزیم، نوکلئیک اسید، یا حتی سلول‌ها، ماده مورد نظر (آنالیت) را، معمولاً به‌صورت الکتریکی، اُپتیکی، الکتروشمیایی و یا گرمایی آشکارسازی و یا کمّی سنجی می‌کند. از مزایای بیوسنسور ها نسبت به روش های متدوال می توان مواردی را نام برد: استفاده آسان، اغلب بدون نیاز به متخصص، هزینه کم، حساسیت و دقت بالا، انتخاب گری و اختصاصیت عمل بالا. در این مسیر، پیشرفت های سریع نانوفناوری و کاربرد آن در بیوسنسور ها برای افزایش دقت و حساسیت آنها، بسیار متداول شده و باعث خلق زمینه ای جدید با نام "نانوبیوسنسورها" شده است. در رابطه با بیماری ها و تشخیص های مرتبط با تولید مثل، نانوبیوسنسور های متنوعی با تکنیک ها، اهداف و کاربردهای متنوعی ساخته و معرفی شده و یا در حال توسعه می باشند که آینده روشنی را در این زمینه نوید می دهند.