دکتر سعید فلاح

پست سازمانی: بورسیه گروه سلامت در بلایا

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای سلامت در بلایا

پست الکترونیک : sd.fallah[at]gmail.com 

Initiates file downloadرزومه