دکتر مهسا خدایاریان

پست سازمانی: عضو هیات آموزشی

مرتبه علمی: کارشناس

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

پست الکترونیک: khodayarian[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492218-035

Initiates file download  رزومه

Initiates file download برنامه هفتگی