بسمه تعالی

در سومین مدرسه تابستانه پژوهشکده علوم تولید مثل یزد کارگاههای عملی و  تئوری سه روزه در مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی تحت عناوین :کشت و پاساژ سلول های فیبروبلاست انسانی، کار با سلول های بنیادی جنینی انسانی و فریز سلول های بنیادی جنینی انسانی از تاریخ 1/5/96 الی 3/5/96 با حضور پویا و فعال دانشجویان گروه های مختلف علوم پزشکی و علوم پایه برگزار گردید. لازم به ذکر است که کارگاه ها در دو بخش تئوری و عملی تشکیل شده و دارای امتیاز بازآموزی بودند. در ابتدا جناب آقای دکتر بهروز افلاطونیان به عنوان دبیر علمی کارگاه در مورد اهداف برگزاری کارگاه و چگونگی انجام آن ایراد سخنرانی نمودند، سپس دانشجویان به گروههای مختلف تقسیم شدند و پس از آموزش عملی توسط کارشناسان مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی، خودشان اقدام به انجام مراحل عملی مربوطه  زیر نظر کارشناسان مرکز نمودند. در پایان ذکر این نکته لازم است که این کارگاه ها که با هدف ارتقای اطلاعات علمی دانشجویان در زمینه سلول های بنیادی تشکیل شد با رضایت کامل دانشجویان به پایان رسید.