مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی یزد طی احکامی جداگانه مهندس مهدی سرلک را به عنوان مسئول کارآموزی و مسئول سخت افزاری آزمایشگاه های گروه مهندسی بهداشت محیط منصوب کرد. دکتر مختاری در این احکام، اهم وظایف را در این سمت یادآور شده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی توفیق روزافزون نمود.