گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 شهره طاهری

پست سازمانی: کارشناس گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: shohre_tahery[at]yahoo.com

شماره تماس:03531492083

شرح وظایف

 ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15