معاونت فرهنگی در حقیقت حوزه ای است که به نمایندگی از مدیریت دانشگاه مسئولیت  مستقیم در قبال فعالیت های فرهنگی و دانشجویی را بر عهده دارد و بر اساس سیاست های شورای فرهنگی و با هماهنگی مدیریت دانشگاه، معاونت دانشجویی و فرهنگی و با بهره گیری از نیروهای نهفته در بطن گروه ها و نهادهای دانشجویی و فرهنگی کار می کند و با ایجاد الگوهای مناسب در راستای ارتقاء سطح فرهنگی  و علمی دانشجویان گام بر میدارد. تلاش و فعالیت های این معاونت در زمینه مرتفع کردن مشکلات فرهنگی، رفاهی و مالی دانشجویان متمرکز می باشد.

1 .برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشکده

2 .ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی از طریق سیاحت و بازدید

3 .زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی ، فرهنگی و آشنایی با عالمان ، اندیشمندان و فرزانگان

4. ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان

5. حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی

6. تشکیل کانون های فرهنگی و هنری

7. برگزاری مراسم مختلف تجلیل تکریم و یادواره دانشمندان و فرزانگان

8. برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراغت دانشگاهیان نظیر کلاس های آموزشی ، مسابقات فرهنگی و هنری ، اردوها ، نمایشگاه های فرهنگی و هنری ، جشنواره ها و ...

نام و نام خانوادگی: سیده الهام فضل جو

پست سازمانی: معاون فرهنگی دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری و مراقبت های ویژه

شماره تماس: 03532331200 داخلی 1398

پست الکترونیکی: E.Fazljoo@gmail.com