نام و نام خانوادگی: مریم افخمی

پست سازمانی: کارشناس فرهنگی دانشکده

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 13:30

شماره تماس: 03532331200 داخلی 1405

1. برگزاري امور فوق برنامه (نمايشگاه، كلاسهاي آموزشي، هنري، ورزشي)

2. مشاركت در برگزاري انتخابات دانشجويي در دانشكده

3. بزرگداشت مناسبتهاي ملي و مذهبي

4.  برگزاري اردوهاي دانشجويي

5. دعوت از سخنرانان به مناسبتهاي مختلف