به نام خدا

      دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهیدصدوقی یزد از سال 1364 هجری شمسی فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

در این دانشکده دانشجویان در مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، اتاق عمل، هوشبری و فوریتهای پزشکی  به تحصیل می پردازد.

اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل از مهر 1396 شروع به تحصیل کرد.

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

ایمیل

 

تلفن تماس

 

محل خدمت و ساعت حضور

 

فاطمه دادفرنیا

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

Foroogh798@gmail.com

 

 

3536245956

  

 

دانشکده پیراپزشکی

شنبه چهارشنبه 15- 7:15