یازدهمین جلسه هفتگی مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی در سال 96 ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 30شهریور، در سالن اجتماعات پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با سخنرانی سرکارخانم نجمه دهقان تحت عنوان: الکتروریسی در مهندسی بافت لوله ای، با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید که خلاصه ای از سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:

تکنیک الکتروریسی در مهندسی بافت لوله‌ای :

الکتروريسي به عنوان يک ابزار نوظهور و قدرتمند براي ايجاد الياف در مقياس نانو با ويژگي‌هاي منحصر به فرد مواد نانوساختار مي‌باشد. با استفاده از این روش می‌توان اندازه، شکل الیاف و حتی تخلخل زیرلایه حاصل شده از الیاف را به خوبی کنترل کرد. به دلیل چنین مزایایی نانوالیاف الکتروریسی شده در پزشکی کابردهای مختلف دارند. از جمله این کاربردها در مهندسی بافت می‌باشد که از ماتریس‌های نانو لیفی به عنوان داربست برای رشد سلول استفاده می‌شود. به منظور بازسازی و ترمیم بافت‌های لوله‌ای مانند رگ، نای و مری می‌توان جمع‌کننده الیاف را مطابق با بافت طبیعی طراحی کرد که نمونه‌هایی در شکل 1 مشاهده می‌گردد. همچنین می‌توان به داربستهایی چند لایه با تلفیق روش الکتروریسی و روشهای دیگر به منظور دستیابی به بافتی مشابه بافت طبیعی رسید. با جمع‌بندی نتایج آخرین تحقیقات حاضر در زمینه مهندسی بافت‌های لوله‌ای و با توجه به ساختار سه‌لایه مجرای ادراری- تناسلی زنانه، در نظر داریم که با طراحی یک جمع‌کننده‌ دستگاه الکتروریسی  و با استفاده از پلیمرهایی با ویژگیهای ایده‌آل، به یک داربست لوله‌ای مناسب به منظور بازسازی بافتی با حداکثر ویژگی‌های طبیعی واژن برسیم. 

شکل 1- الف: داربست الکتروریسی شده پلی‌یورتان/ پلی‌اتیلن ترفتالات پوشش داده شده با کلاژن برای بافت مری

ب: داربست الکتروریسی شده با پلیمر مصنوعی برای بافت نای. ج: داربست الکتروریسی شده پلی‌یورتان/ ژلاتین برای بافت رگ

 

_____________________________________________________________________

دهمین جلسه هفتگی مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی در سال 96 ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 2شهریور، در سالن اجتماعات پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با سخنرانی سرکارخانم مریم وفایی تحت عنوان: بررسی مکانیسم  متیلاسیون و نقش آن در خاطره ی سلولی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید که خلاصه ای از سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:

بررسی مکانیسم  متیلاسیون و نقش آن در خاطره ی سلولی:

اپی ژنتیک

یه طور کلی تغییرات اپی ژنتیکی، تغییرات  قابل توارثی هستند که  در توالی DNA  تغییری ایجاد نمیکنند. از بین تغییرات مختلف اپی ژنتیکی، تحقیقات زیادی در زمینه متیلاسیون انجام گرفته و شناخت بهتری نسبت به سایر پدیده اپی ژنتیکی در  مورد آن وجود دارد. متیلاسیون  توسط آنزیم های DNMT‌ انجام میگیرد

الگوی متیلاسیون سلول های بنیادی

متیلاسیون  در سلول های بنیادی به شدت  برنامه ریزی شده و حفاظت شده است. الگوی متیلاسیون  وبیان انواع DNMT در سلول های بنیادی مختلف، متفاوت است و متیلاسیون در الگوی تمایز و هم چنین حفظ پر توانی سلول ها  نقش به سزایی دارد. IPSCs ها دارای الگوی متیلاسیون بینابینی (ESCs  ها و سلول های سوماتیک) هستند که بیشتر شبیه ESCs  بوده و تنها در نقاطی الگوی متیلاسیون سلول سوماتیک را نگه داشته اند.

الگوی متیلاسیون سلول های سرطانی

امروزه نقش اپی ژنتیک در  سرطان های انسانی مورد پذیرش و بسیار مورد توجه است. انحراف متیلاسیون DNA هم در شروع و هم در پیشروی و تکامل سرطان های انسانی نقش به سزایی دارد. به طور کلی در شروع  سرطان ها و مراحل ابتدایی هایپو متیلاسیون کلی در سلول ها دیده میشود که باعث ناپایداری کروموزومی و هم چنین فعال شدن انکوژن ها میشود. در  مراحل بعدی هایپر متیلاسیون ژن های سرکوبگر تومور مشاهده میشود.

epigenetic diet

مفهوم epigenetic diet یا رژیم غذایی اپی ژنتیکی به تاثیر ترکیبات طبیعی (که میتوانند در رژیم غذایی یک فرد  گنجانده شوند) بر وضعیت اپی ژنتیکی  سلول ها اشاره دارد.  این ترکیبات میتوانند برای درمان بیماری هایی چون سرطانها به کار بروند.

تکنیک های بررسی متیلاسیون

تکنیک های مختلفی برای برررسی متیلاسیون وجود  دارد  که تکنیک استاندارد  طلایی (gold standard) توالی یابی

 بی سولفات است .

_____________________________________________________________________

نهمین جلسه هفتگی مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی در سال 96 ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 19مرداد، در سالن اجتماعات پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با سخنرانی سرکارخانم سمیه تهجدی تحت عنوان : (The role of cumulus cells in female germ cell development) با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید که خلاصه ای از سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:

  سلول های کومولوس سلولهای پرستار تخمک در فولیکول در حال رشد در نظر گرفته می شوند. این سلولها وظایف گوناگونی از جمله کمک به رشد و بلوغ تخمک از طریق فراهم آوردن یک محیط مناسب برای رشد تخمک دارند.

با توجه به اینکه سلولهای بنیادی جنینی انسانی توانایی تمایز به انواع سلولهای مشتق از سه لایه ی جنینی و همچنین سلولهای زایا را دارند، به نظر می رسد تولید سلولهای زایا از این سلولها بتواند کمک شایانی در درمان بعضی از انواع ناباروری که به علت نقص در گامتوژنز است داشته باشد.

در این جلسه گزارشی از پیشرفت مراحل پایان نامه ی سمیه سادات تهجدی با عنوان "بررسی اثر Conditioned medium سلولهای کومولوس بر تمایز سلولهای بنیادی جنینی انسانی به سلولهای زایای ماده" ارائه داده شد و همچنین مشاهده ی ساختارهای شبه تخمکی در embryoid body ساخته شده از کلونی های سلولهای بنیادی جنینی انسانی YAZD2 گزارش داده شد. ارائه دهنده بیان کرد که این شباهت ظاهری و تشابه ساختاری است و برای تشخیص صحت آن باید Characterization آنها به طور کامل انجام شود.     

 

_____________________________________________________________________

هشتمین جلسه هفتگی مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی در سال 96 ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 5مرداد، در سالن اجتماعات پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با سخنرانی جناب آقای دکتر حکمتی مقدم تحت عنوان:
(
Artificial Testis: Where are we now? )

با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید که خلاصه ای از سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:

               

Artificial Testis: Where are we now?

Conference in Yazd Reproductive Sciences Institute, July 27, 2017; by Dr.Hekmatimoghaddam

An overview of the importance and prevalence of azoospermia, anatomy of testis, and histology of testis, followed by diagrammatic representation of spermatogenesis

Types of testicle prosthetic implants

A review of in vitro spermatogenesis using various scaffolds and animal (especially mouse) spermatogonial stem cells or embryonic stem cells (including organ culture method)

Description of some human studies using different scaffolds (including carbon nanotubes) or bioreactors, with or without fortification with genes

A brief explanation of our experiments for maintenance of human spermatogonial cells in scaffolds composed of human serum albumin and hydroxyapatite

Also a summary of our studies on gene expression in testis-derived cells grown on various scaffolds.

درضمن لازم به ذکر می باشد این جلسه هر دو هفته یک بار به طور مداوم برگزار می گردد. تاریخ دقیق جلسات آتی و موضوعات سخنرانی متعاقبا" در سایت اعلام خواهد شد.

 

_____________________________________________________________________

هفتمین جلسه هفتگی مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی در سال 96 ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 15تیر ، در سالن اجتماعات پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی عظیم زاده تحت عنوان بیوسنسور ها و نانوبیوسنسورها در تشخیص پزشکی (معرفی انواع و کاربردهای پزشکی)با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید که خلاصه ای از سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:

بیوسنسور ها و نانوبیوسنسورها در تشخیص پزشکی (معرفی انواع و کاربردهای پزشکی):

بیوسنسور ها امروزه به ابزاری قدرتمند و قابل اعتماد در زمینه های مختلف تشخیص پزشکی تبدیل شده اند. بیوسنسور ابزاری است که با استفاده از واکنش‌ها و فرایند های بیوشیمیایی خاصی، به‌واسطه پروتئین/آنزیم، نوکلئیک اسید، یا حتی سلول‌ها، ماده مورد نظر (آنالیت) را، معمولاً به‌صورت الکتریکی، اُپتیکی، الکتروشمیایی و یا گرمایی آشکارسازی و یا کمّی سنجی می‌کند. از مزایای بیوسنسور ها نسبت به روش های متدوال می توان مواردی را نام برد: استفاده آسان، اغلب بدون نیاز به متخصص، هزینه کم، حساسیت و دقت بالا، انتخاب گری و اختصاصیت عمل بالا. در این مسیر، پیشرفت های سریع نانوفناوری و کاربرد آن در بیوسنسور ها برای افزایش دقت و حساسیت آنها، بسیار متداول شده و باعث خلق زمینه ای جدید با نام "نانوبیوسنسورها" شده است. در رابطه با بیماری ها و تشخیص های مرتبط با تولید مثل، نانوبیوسنسور های متنوعی با تکنیک ها، اهداف و کاربردهای متنوعی ساخته و معرفی شده و یا در حال توسعه می باشند که آینده روشنی را در این زمینه نوید می دهند.