کانون ها و آئین نامه ها

معرفی

دبیر کانون: نجمه دهقان

اهم فعالیت های کانون به شرح زیر است:

1- برگزاری کلاس های قرآنی

2- برگزاری نمایشگاه های مذهبی و قرآنی

3- برگزاری مسابقات قرآنی که اهم آن جشنواره قرآن و عترت است و دارای امتیاز فرهنگی می باشد.

فرم ها

دبیر کانون: محمد سعیدی نژاد

اهم فعالیت های کانون به شرح زیر است:

1- برگزاری مسابقات فیلم وعکس

2- برگزاری نمایشگاه های فیلم و عکس

3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

4- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

5- اجرای برنامه های فرهنگی وهمکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاه ها

6- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

7- شرکت در همایش ها و مسابقات دانشگاهی و ملی

دبیر کانون: ابوالفضل دهقانی

اهم فعالیت های کانون به شرح زیر است:

1- برگزاری کارگاه آموزشی

2- جذب و ساماندهی دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به هنگام حوادث طبیعی و غیر مترقبه

دبیر کانون: محمد کمری

اهم فعالیت های کانون به شرح زیر است:

1- برگزاری جلسات شعر خوانی و شب شعر

2- برگزاری بزرگداشت برای چهره های ادبی فرهنگی

3- برنامه ریزی جهت برپایی جلسات ارائه مباحث نظری ادبیات، نقد کتاب و برگزاری مسابقه کتابخوانی

4- برگزاری کلاسهای آموزشی ادبی

دبیر کانون: مرضیه امینی

اهم فعالیت های کانون به شرح زیر است:

1- بهبود سبک زندگی جوانان

2- ارتقاء سلامت اجتماعی جوانان

3- افزایش آگاهی جوانان جهت تضمین ازدواج سالم و تقویت بنیان خانواده

4- گسترش پوشش خدمات بهداشت جسمی و روانی متناسب با سطح نیاز جوانان

5- ارتقاء سطح بهداشت روان جوانان

دبیر کانون: محمدامین شاخواجه

اهم فعالیت های کانون به شرح زیر است:

1- برپایی نمایشگاه و جمع آوری درآمد حاصل جهت افراد بی بضاعت

2- بازدید از مراکز بهزیستی، کودکان بی سرپرست، خانه سالمندان