جلسه معارفه دانشجویان جدیدالوورد تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی بهداشت محیط در روز شنبه مورخ 96/7/22 با حضور اعضای گروه در دانشکده بهداشت برگزار گردید. طی این جلسه در ابتدا مدیر گروه برنامه زمانی دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به صورت مکتوب به دانشجویان اعلام و توضیحات لازم در مورد نحوه اجرای این برنامه را ارئه نمود. در ادامه اساتید گروه نکات ضروری در زمینه­ های مختلف را به دانشجویان یاد آور شدند.