در جهان و زمانی که ما زندگی می‌کنیم، سلامت از جمله مسائلی است که افکار عمومی را به چالش کشیده و جزو اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم، کارگزاران و سیاستمداران شده است. دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، برنامه‌های تشویقی، راهکارهای آموزشی و پیشگیری تلاش می‌کنند زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت را فراهم کنند و مانع بروز عواملی شوند که این حوزه را تهدید می‌کند.

با پیشرفت علوم مختلف و گسترش روابط اجتماعی، در سراسر جهان و از جمله در کشور ما، سطح سلامت، امید به زندگی و فرهنگ مردم ارتقا یافته است. با این حال هنوز تنش‌ها و مشکلات زیادی برای دسترسی عمومی به سلامت به مفهوم عامی که سازمان بهداشت جهانی معرفی و تبیین کرده، وجود دارد.

سازمان بهداشت جهانی سلامت را این چنین تعریف می‌کند: برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو.

با توجه به این تعریف درمی‌یابیم که سلامتی دارای ابعاد گوناگونی است؛ ابعادی که بر یکدیگر اثر داشته و تحت تأثیر هم قرار می‌گیرند. امروزه نه تنها متخصصان و اهل فن که اغلب مردم می‌دانند مشکلات جسمی بر روح و روان فرد و مشکلات روانی او بر جسمش تأثیر‌گذار است. سلامت یا عدم سلامتی روح و جسم هر فرد نیز بر روابط اجتماعی مؤثر بوده و متقابلاً هر اختلال اجتماعی بر هر دو بعد سلامتی افراد اثر می‌گذارد. این نکته لزوم داشتن برنامه‌ای جامع و همه جانبه‌نگر برای ارتقای شاخص‌های سلامت را نمایان می‌سازد.

با درک این موضوع درمی‌یابیم که امروزه تنها مراکز بهداشتی و درمانی وظیفه ارتقای سلامت افراد جامعه را برعهده ندارند؛ خانواده، مراکز آموزشی و رسانه‌ها نیز باید چنین وجهی را در فعالیت‌های خود تعریف کرده و مد نظر قرار دهند. «شهرهای ارتقا دهنده سلامت» حالا از موضوع‌های اجتماعی مطرح در کشورهای پیشرفته است.در چنین شرایطی، متأسفانه شاهدیم کشور ما با افزایش بیماری‌های غیرواگیر و در عین حال مرگ‌آفرین روبه‌رو است؛ این در حالی است که همه مردم با تغییر سبک زندگی و جدی گرفتن خودمراقبتی، می‌توانند مانع بروز بسیاری از بیماری‌ها شوند.

خودمراقبتی به مجموعه‌ای از رفتارهای سالم و انتخاب الگوهای صحیح زندگی اطلاق می‌شود که زمینه‌ای را فراهم می‌سازند تا فرد دچار بیماری نشود و اگر هم بیمار شد، با علم و آگاهی به درمان مؤثر اقدام کند. بسیاری از ما از این موارد غافلیم؛ به نوع تغذیه خود توجه نداریم؛ میزان تحرک لازم در سنین مختلف را نمی‌شناسیم و... بدتر از اینها آن که برخی افراد، خود درمانی را با خودمراقبتی همسان و همتراز می‌دانند و صدمات جبران ناپذیری به خود و جامعه وارد می‌سازند.

با توجه به اینکه  خودمراقبتی را جدی نگرفته ایم ، فشار خون، قند خون و کلسترول بالا در کنار اضافه وزن به موانع گسترش فرهنگ سلامت در جامعه ما تبدیل شده است سلامت مانند امنیت، نعمتی است که تا از دست نرود، قدرش دانسته نمی‌شود.

مرکز بهداشت شهرستان یزد:

خدمات خود را در  18 مرکز بهداشتی درمانی شهری ، 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی ،46 پایگاه بهداشت و 9خانه بهداشت به جمعيت 577568 ارائه می نماید.

 

خدمات مرکز بهداشت

خدمات اساسي بهداشت مبتني است بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظر عملي ، از نظر علمي معتبر و از نظر اجتماعي پذيرفتني با بهاي عادلانه و قابل دسترس براي تمامي آحاد جامعه مي باشد که شامل:

 شناخت و الویت بندی مشکلات بهداشتي منطقه و پيگيری حل آنها

آموزش ارتقاء سلامت و بهبود و اصلاح سبك زندگي

اصلاح و بهبود تغذيه

تامين آب آشاميدني و غذاي سالم ،كنترل و نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ، اماكن عمومي و مراكز آموزشي پژوهشي ، تفريحی و زيارتي و بهسازي محيط

بهداشت باروري ،مراقبت كودكان ، مادران ، زايمان سالم و مراقبت و بهداشت سالمندان

پيشگيري و مراقبت از بيماريهاي واگير و غير واگير

مراقبت و بهداشت دهان و دندان و خدمات دندان پزشكي

تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبتهاي بهداشتي و درماني

خدمات بهداشت روان، مشاوره بيماريهاي عفوني و رفتاري

كنترل و نظارت بر كارگاهها و كارخانجات صنعتي

پيشگيري و مراقبت از سلامت دانش آموزان

جمع آوری و بررسي گزارش فعاليت واحد های تابعه و گزارش به مسئولين مافوق

بـرنـامـه ريـزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای بـهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين دسترسي سهل جامعه به خدمات بهداشتي .

پيگيری و جلب مشاركت مردم در بهبود خدمات، خودياری و ...

تدارك و پشتيباني فني، اداری و مالي خانه های بهداشت و مراكز بهداشتي درماني

جمع آوری، طبقه بندی و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه های مختلف بهداشتي،آمارهای حياتي

واحد ارائه دهنده خدمت

بهداشت خانواده                                              

بهداشت محيط و حرفه اي                                   

بهداشت مدارس                                              

بهداشت دهان و دندان

پيشگيري و مبارزه با بيماريها                              

آموزش بهورزي

گسترش شبكه

امور دارويي

آموزش بهداشت

آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

آزمايشگاه

وظایف مركز بهداشتي درماني شهری :

جمع آوری اطلاعات و آمار از واحدهای تحت پوشش ضمن آموزش رابطان بهداشت و بهره گيری از آنها

برای جمع آوری اطلاعات بهداشتي

كنترل و اجرای برنامه ها در پايگاه ها

شركت در فعاليت های آموزشي

انجام آزمايشات پاراكلينيكي برای زنان باردار و بيماران

كمك به زنان و كودكان نيازمند مراقبت های ويژه معرفي شده از پايگاه های بهداشتي

بازديد از مدرسه ها و سنجش سلامت دانش آموزن توسط پزشك

پذيرش بيماران و در صورت لزوم ارجاع آنها به بيمارستان

ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در جمعيت تحت پوشش

انجام بررسي های ضروری برای شناخت بيماری و ...

ارائه خدمات تزريقات و پانسمان و ...

مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی

مركز بهداشتي درماني شهری ممكن است بخش هايي از روستاها يا خانه های بهداشت را نيز تحت پوشش داشته باشد كه به عنوان مركز بهداشتي درماني شهری و روستايي علاوه بر وظايف فوق اقدامات ذيل را به عهده خواهد داشت:

نظارت بر عملكرد خانه های بهداشت و جمع آوری اطلاعات آنها

اعزام تيم سيار به مناطق روستايي

ويزيت بيماران در خانه بهداشت توسط پزشك

آشنايي با وظايف و نحوه ارائه خدمات در پايگاه بهداشت شهری

پايگاه بهداشت شهری :

اولين واحد ارائه خدمات به جمعيت شهری در نظام شبكه های بهداشتي درماني كشور است و بطور متوسط جمعيتي حدود 12000 نفر را پوشش مي دهد.

وظايف پايگاهها به شرح زير مي‌باشد :

جمع آوری آمار و اطلاعات حياتي و بهداشتي منطقه و جمعيت تحت پوشش

تشكيل گروهای داوطلب

آموزش بهداشت جامعه در زمينه های گوناگون

مراقبت از زنان باردار

مراقبت از كودكان

تهيه پاپ اسمير

مراقبت از بهداشت دانش آموزان و نوجوانان

بهداشت محيط و مدارس

آموزش بهداشت دهان و دندان به زنان باردار و شيرده و دانش آموزان

آموزش تغذيه صحيح و استفاده درست از منابع غذايي در دسترس

ايمن سازی

مراقبت از بهداشت كارگران منطقه

بهداشت محيط كارگاهها

بهداشت محيط مكان های عمومي

بهداشت مراكز تهيه و توضيع مواد غذايي

مشاركت در آموزش دانشجويان

مشاركت در انجام طرحهای تحقيقاتي

 

Initiates file downloadچارت سازمانی مرکز بهداشت شهرستان یزد