فعالیت های شورای تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل

1- برگزاری جلسات مربوط به رسیدگی مشکلات آموزشی و مشاوره ای دانشجویان مقاطع ارشد و PhD
2- برگزاری جلسات تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان ارشد و
 PhD

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل

ردیف

اسامی اعضای ثابت شورا

اعضای گروه بهداشت

اعضای گروه پزشکی

1

دکتر محمدحسن احرامپوش

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر سیدمهدی کلانتر

2

دکتر محمدحسن شیخها

دکتر حسین فلاح زاده

آقای سید علی میرغنی زاده

3

دکتر علیرضا وحیدی

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر مهشید بکائی

4

دکتر حسین توانگر

دکتر عباسعلی دهقانی

خانم زهره کلانی

5

دکتر رضا منصوری

دکتر محمدعلی مروتی

دکتر مرتضی انوری

6

دکتر علی دهقانی

دکتر حسن مظفری خسروی

دکتر محمد ابراهیم رضوانی

7

دکتر نسرین قاسمی

دکتر مهدی مختاری

دکتر ابوالفضل نیک فرجام

8

دکتر جواد زواررضا

دکتر محمدجواد زارع

دکتر هنگامه زندی

9

دکتر مرتضی صمدی

دکتر محمدامین بهرامی

دکتر محمدعلی فتاحی

10

دکتر محمدجواد زارع