مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 -  اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا) در خصوص تب مالت توسط شیر و لبنیات آلوده در شبکه سلامت

 -  اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا) در خصوص ذخیره شیر مادر برای تغذیه نوزاد در شبکه سلامت

- برنامه زنده تلویزیونی شبکه دو با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (15 مرداد 1398)

  - دومین بخش حضور دکتر بهادر حاجی محمدی در برنامه صبح بخیرایران شبکه یک (7مرداد 1398)

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص "توجه به ایمنی غذای نوزادان و کودکان" (31 تیر 1398)

- اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا) در خصوص سلامت شیر مادر در شبکه سلامت

 - گفتگوی زنده تلویزیونی سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در شبکه آموزش برنامه دکتر سلام، در خصوص "انگل های بیماری زا در مواد غذایی" (20 تیر 1398)

- اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا) در خصوص سمی بودن هسته تلخ زردآلو در شبکه سلامت

- اظهارات دکتر بهادر حاجی محمدی  (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا)  در مورد بهداشت غذای مادر و کودک در شبکه سلامت

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص "پیشگیری از بیماری ویروسی تب کریمه کنگو" (20 خرداد 1398)

-   برنامه تلویزیونی دکتر بهادر حاجی محمدی در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک (11 اردیبهشت 1398)

-  قسمت بیست و هشتم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (10 اردیبهشت 1398)

-  قسمت بیست و هفتم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (3 اردیبهشت 1398)

 

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص "پیشگیری از مسمومیت با قارچ های سمی" (28 فروردین 1398)

-  قسمت بیست و ششم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (27 فروردین 1398)

- برنامه تلویزیونی دکتر سلام با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه آموزش (27 فروردین 98)

-  قسمت بیست و پنجم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (22 فروردین 1398)

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص "سلامت مواد غذایی در مناطق سیل زده" (19فروردین1398)

-  قسمت بیست و چهارم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (14 فروردین 1398)

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص "ایمنی غذا در سفرهای نوروزی" (27 اسفند 1397)

 -  قسمت  بیست وسوم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (30 بهمن 1397)

 مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص "خطر خوراندن عسل به نوزادان" (22 بهمن 1397)

 -  قسمت بیست و دوم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (16 بهمن 1397)

 -  قسمت بیست و یکم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (9 بهمن 1397)

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص "وجود هورمون در گوشت مرغ" (8 بهمن 1397)

 -  قسمت بیستم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (2 بهمن 1397)

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص " سم آکریلامید در سیب زمینی" (30 دی 1397)

- قسمت نوزدهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (25 دی 1397)

- دكتر بهادر حاجي محمدي در برنامه نسخه شبكه يك (29 آذر 1397)

- قسمت هجدهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (29 آذر 1397)

- قسمت هفدهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (20 آذر 1397)

- قسمت شانزدهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (13 آذر 1397)

- قسمت پانزدهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (6 آذر 1397)

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت، در خصوص "سم آفلاتوكسين در شير مادر" (30 آبان 1397)

- قسمت چهاردهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (29 آبان 1397)

- قسمت سيزدهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (15 آبان 1397)

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو ايران، برنامه پيك بامدادي در خصوص "ارتباط انگل توكسوپلاسما با احتمال تصادفات رانندگي" (9 آبان 1397)

- قسمت دوازدهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (1 آبان 1397)

 - مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت در خصوص "ارتباط انگل توكسوپلاسما با تصادفات رانندگي" (30 مهر 1397)

- گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه قرآن (24 مهر 1397)

- قسمت يازدهم گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (24 مهر 1397)

- گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه آموزش (24 مهر 1397)

- گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه يك سيما (24 مهر 1397)

- قسمت دهم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (17 مهر 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت در خصوص نقش مورچه در انتقال كرم كبدي خطرناك (16 مهر 1397)

- قسمت نهم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (5 مهر 1397)

- مصاحبه زنده سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا (دكتر بهادر حاجي محمدي) در راديو سلامت در خصوص اجزاء گوشتي حرام حيوانات (1 مهر 1397)

- گفتگوي دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه دو سيما (17 شهريور 1397)

- قسمت هشتم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (17 شهريور 1397)

- معرفي آزمايشگاه مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا در شبكه چهار سيما (3 شهريور 1397)

- قسمت سوم گفتگوي زنده امير حسين مدرس با دكتر بهادر حاجي محمدي (3 شهريور 1397)

- قسمت هفتم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (3 شهريور 1397)

- قسمت ششم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (25 مرداد 1397)

- قسمت پنجم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (11 مرداد 1397)

- قسمت چهارم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (14 تير 1397)

- پخش تلويزيوني پيام دكتر رضا ملك زاده (معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت) به مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا

- قسمت دوم گفتگوي زنده  امير حسين مدرس با دكتر بهادر حاجي محمدي (12 تير 1397)

- قسمت سوم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (31 خرداد 1397)

- قسمت دوم گفتگوي زنده دكتر بهادر حاجي محمدي در شبكه سلامت (17 خرداد 1397)

- دكتر بهادر حاجي محمدي در برنامه زنده تلويزيوني شبكه سلامت- بخش اول (27 ارديبهشت 1397)

- معرفي مجله علمي پژوهشي مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا در راديو سلامت (21 ارديبهشت 1397)

- گفتگوي زنده تلويزيوني دكتر بهادر حاجي محمدي (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا) در برنامه طبيب شبكه 3 سيما (15 ارديبهشت 1397)

- گزارش شبكه تلويزيوني تابان (استان يزد) در مورد اولين مجله علمي پژوهشي سلامت غذاي كشور

 - گفتگوي زنده تلويزيوني دكتر بهادر حاجي محمدي (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا) در برنامه مهمان خانه شبكه چهار سيما (16 بهمن 1396)

- گفتگوي تلويزيوني دكتر بهادر حاجي محمدي (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا) در برنامه دكتر سلام شبكه آموزش سيما (25 آذر1396)

-گفتگوي تلويزيوني دكتر بهادر حاجي محمدي (سرپرست مركز تحقيقات سلامت و ايمني غذا) پيرامون محصولات تراريخته در شبكه چهار سيما "(20 آذر 1396)

- معرفي مركز تحقيقات در راديو سلامت (28 آبان 1396)

-گزارش تلويزيوني  اخبار علمي، فرهنگي و هنري شبكه 4 صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران  از انجام آزمايشات سنجش سلامت برنج تراريخته در مركز (20 آبان 1396)

- مصاحبه راديويي سرپرست مركز تحقيقات (دكتر بهادر حاجي محمدي) در خصوص سلامت برنج (برنامه نسيم صبح راديو يزد – 10آبان 1396)

-گزارش تلويزيوني صدا و سيماي واحد يزد از انجام آزمايشات سنجش سلامت برنج تراريخته در مركز ( 8 آبان 1396)

- مصاحبه تلفني سرپرست مركز تحقيقات (دكتر بهادر حاجي محمدي) در خصوص آزمايشات برنج تراريخته (شبكه تلويزيوني صدا و سيماي يزد- 21 شهريور 1396)

- گزارش تلويزيوني شبكه خبر صدا و سيما از مراسم افتتاح رسمي مركز (شبكه خبر- 5 آبان 1394)

- گزارش تصويري اظهارات معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در مراسم افتتاح رسمي مركز (5 آبان 1394)

 

 

 

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص خطر تداخل ترکیبات شیمیایی بطری‌های پلاستیکی در جنسیت جنین (خبرگزاری ایسنا–  31 تیر 1398 )

 -  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص خطر سرطان پروستات در اثر مصرف افراطی لبنیات پرچرب  (دیده بان علم ایران–  19خرداد 1398 )

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص خطر اپیدمی بیماري هاي عفونی در مناطق سیل زده ضرورت احداث فوري توالت هاي عمومی موقت  (دیده بان علم ایران–  25 اردیبهشت 1398 )

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص خطر مصرف جگر آبدار  (خبرگزاری ایسنا–  15 اردیبهشت 1398 )

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص رستوران هاي سلف سرویس تبدیل به “اسرافکده” شده است!  (دیده بان علم ایران–  8 اردیبهشت 1398 )

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص تبعات مهلک استفاده‌ي ابزاری از عنوان «ارگانیک» احتمال رویش مجدد فرشته‌های مرگ در کشور  (خبرگزاری ایسنا–  31فروردین 1398 )

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص موضوع مرغ های هورمونی در ایران خرافات است (خبرگزاری  ایسنا– 29 اسفند 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص مسمومیت با سیب زمینی های سبز رنگ (خبرگزاری  ایسنا– 27 بهمن 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص خطر مرگ برای نوزاد در اثر خوراندن عسل (خبرگزاری  ایسنا– 29 دی 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص سم سرطان‌زا در شیر مادر تهدیدی برای سلامت نوزادان (خبرگزاری  ایسنا– 27 آبان 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص افزایش تصادف در ایران با ابتلا به نوعی انگل (خبرگزاری  ایسنا– 23 مهر 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص هشدار جدی به علاقمندان ته دیگ سیب زمینی (خبرگزاری  ایسنا– 14 مهر 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص مورچه ناقل کرم کبدی خطرناک (خبرگزاری  ایسنا– 9 مهر 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص باید از مقدس نمایی محصولات غذایی ارگانیک پرهیز شود (خبرگزاری فارس– 5 مهر 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص تقلب در محصولات ارگانیک، نابودکننده اعتماد عمومی ضرورت جرم انگاری فروش متقلبانه محصولات ارگانیک (دیده بان علم ایران)– 4 مهر 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص تأثیر بیماری‌های انگلی در سقط جنین (خبرگزاری ایسنا– 2 مهر 1397)

-  متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص فروش غیرقانونی اندام حرام گوسفند و باورهاي غلط در مورد مصرف آنها  (خبرگزاری ایسنا– 1 مهر 1397)

- متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص کمبود منابع آبی عامل شیوع ویروس در مواد غذایی است. (خبرگزاری ایسنا– 28مرداد 1397)

- متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص شیوع یک اپیدمی ویروسی در شمال کشور (خبرگزاری ایسنا– 13 خرداد 1397)

- متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص اجتناب از خرید قارچ های فله ای (خبرگزاری تسنیم– 31 اردیبهشت1397)

- متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص تهدید سلامت مردم محلی به خاطر کمبود سرویس بهداشتی گردشگران (خبرگزاری تسنیم26 فروردین1397)

متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص تحقیقات ارزیابی ایمنی برنج تراریخته (خبرگزاری علم و فناوری- 21 مهر 1396)

- متن مصاحبه سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در خصوص تحقیقات انجام شده روی محصولات تراریخته (خبرگزاری مهر - 12 مهر 1396)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"ذخیره شیر مادر برای تغذیه نوزاد" (12مرداد 1398)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" توجه ویژه به سلامت غذا در3 ماهه اول بارداری" (5 مرداد 1398)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" ماجرای اسهال انگلی خطرناک" (22 تیر 1398)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطر استفاده از قاشق مشترک توسط مادر و کودک" (15 تیر 1398)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"مراقب تلخی هسته زردآلو باشید" (1 تیر 1398)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"آیا برنج تراریخته در بازار ایران وجود دارد؟" (25 خرداد 1398)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"پیشگیری از اپیدمی بهاره کرم کبدی" (18 خرداد 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"تب کیو با طعم شیر غیر پاستوریزه" (11خرداد 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"بهداشت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان" (28 اردیبهشت 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" بیماری باقلا در فصل بهار " (21 اردیبهشت 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سلامت آب در بطری های پلاستیکی" (14 اردیبهشت 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سلامت و کیفیت گوشت چرخ کرده" (7 اردیبهشت 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"بیماری فوق حاد و کشنده شاربن" (31 فروردین 1398)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"عبرت آموزی از اپیدمی قارچ های سمی بهاره " (24 فروردین 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطر شیوع وبا در مناطق سیل زده" (19 فروردین 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" شیوع مسمومیت غذایی در فصل بهار" (17 فروردین 1398)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطر عفونت های ناشی از غذا در سفرهای نوروزی" (25 اسفند 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سلامت غذای بانوان باردار و سالمندان حین سفرهای نوروزی" (20 اسفند 1397)

 

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سلامت آجیل شب عید را جدی بگیرید" (15 اسفند 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" بیماری های مزمن را دست کم نگیرید" (11 اسفند 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطر در کمین شکارچیان گراز" (27 بهمن 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"نگرانی از نگهدارنده شیمیایی در غذا " (13 بهمن 1397)

  - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" نکاتی در باب پلمب تعدادی کشتارگاه خانگی" (10 بهمن 1397)

   - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"عوارض روحی و روانی مرتبط با غذا" (29دی 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"خطر سم زرالنون در سبوس" (22دی 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"اهمیت عنصر ید به وقت بارداری" (15دی 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"مسمومیت غذایی از نوع بوتولیسم " (8 دی 1397)

-انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مراقب ورود مورچه ها به غذا باشیم" (1دی 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" رد پای سموم طبیعی در محصولات کشاورزی" (24 آذر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" شیر اسب و الاغ مفید است یا خطرناک" (10 آذر 1397)

 

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مسمومیت نوزادان بر اثر خوردن عسل" (26آبان 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"فست فودی ها لبنیات پروبیوتیک بخورند" (19آبان 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در مجله دانشمند با عنوان"معضل سودجویی با نام غذای ارگانیک" (آبان 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"کباب خوئک و خوش گوشت" (12آبان 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطرات سبوس فله ای در نانوایی ها" (5 آبان 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" راه تشخیصی عسل تقلبی" (28مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" نقش مسئولان فنی در ارتقای سلامت غذا" (24مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه پیام ما با عنوان" افزایش تصادف در ایران با ابتلا به نوعی انگل " (24مهر 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" اپیدمی طاعون دامی" (21مهر 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه سیمای شهر با عنوان" مراقب برنج های آلوده به سم باشید " (21مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه آفتاب یزد با عنوان"هشدار جدی به علاقه مندان ته دیگ سیب زمینی" (16مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"غذای سالم برای دانش آموزان" (14مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه کیهان با عنوان" استفاده از اندام حرام گوسفند مضر است" (10مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" کشف ارتباط یک بیماری انگلی با تصادفات رانندگی" (7 مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه  خراسان با عنوان" مصرف اعضای حرام گوسفند، ابتلا به تب مالت را افزایش می دهد " (3 مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سم اکراتوکسین در میوه های خشک" (31شهریور 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" لبنیات پرچرب و خطر سرطان پروستات" (24شهریور 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مسمومیت اسکومبروئیدی در اثر مصرف کنسرو ماهی تون" (17شهریور 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" آرسنیک و سرب در برنج" (10شهریور 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سم پاتولین در فرآورده های سیب" (27 مرداد 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"ضرورت شستشوی برنج قبل از طبخ "(20 مرداد 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مراقبت سم سولانین در سیب زمینی باشید" (13 مرداد 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" رو در رو با تب کریمه کنگو" (6 مرداد 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" عفونت گوارشی در تابستان" (30 تیر 1397)

  - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مصرف افراطی ماهی شور و خطر سرطان معده" (23 تیر 1397)

  - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سلامت و ایمنی تیلا پیا" (16 تیر 1397)

  - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" چرا چای داغ سرطان زاست؟" (9 تیر 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"اهمیت شستن دست در افزایش ایمنی غذا" (2 تیر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"همه گیری ویروسی در کلاردشت مازندران" (19 خرداد 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"نکاتی پیرامون بهداشت غذا در ماه مبارک رمضان" (12 خرداد 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سلامت و ایمنی زولبیا و بامیه" (5 خرداد 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"تراژدی مسمومیت با قارچ های سمی در کرمانشاه "(29 اردیبهشت 1397)

- انتشار خبر نمایه شدن مجله علمی مرکز تحقیقات در پایگاه اسکوپوس توسط روزنامه اطلاعات (27 اردیبهشت 1397)"

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" عفونت لیستریایی غذاهای آماده مصرف"(22 اردیبهشت 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"اغذیه ناقل بیماری وبا"(15 اردیبهشت 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"نفوذ انگل به کبد با خوردن سبزیجات آلوده"(8 اردیبهشت 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"خطر  نگهداری نامناسب باقیمانده برنج پخته"(1اردیبهشت 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"مسمومیت غذایی استافیلوکوکی "(18 فروردین 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سلامت غذا در سفرهای نوروزی "(26 اسفند 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"نکاتی درباره صرف غذا در مسافرت "(20 اسفند 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطر سقط جنین بر اثر مصرف غذای آلوده به توکسوپلاسما" (14 اسفند 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مراقب ابتلا به کیست هیداتیک باشید" (6 اسفند 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سندروم هالزون" (29 بهمن 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مقایسه کیفیت و ایمنی شیرهای پاستوریزه و غیر پاستوریزه" (15 بهمن 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" باقی مانده آنتی بیوتیک ها در مرغ" (8 بهمن 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" چگونه سلامت غذایی مان را تهدید می کنیم" (1 بهمن 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطر آنفلانزای طیور از طریق مصرف تخم مرغ " (24 دی 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" تب مالت بر اثر مصرف غذای آلوده" (17 دی 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" آلودگی به سرب: از هوا تا غذا" (10  دی 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" افسانه مرغ های هورمونی" (3  دی 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مسمومیت هیستامینی ناشی از مصرف مهیاوه"(26 آذر 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات(دکتر بهادر حاجی محمدی)  در روزنامه جام جم با عنوان" تولید سم آکریلامید حین طبخ سیب زمینی"(19 آذر 1396)

 -  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" دل کباب شده و خطر ابتلا به کرم کدو"(5 آذر 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سلامت و ایمنی غذا در مناطق زلزله زده"(1 آذر 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"تقلب هایی در محصولات گوشتی"(21 آبان 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سرطان کولون بر اثر تهیه غلط کباب"(14 آبان 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات(دکتر بهادر حاجی محمدی)  در روزنامه جام جم با عنوان"کیست انگلی دانه برنجی در گوشت"(7 آبان 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"آلودگی نان به سم افلاتوکسین"(30 مهر 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی)  در روزنامه جام جم با عنوان"خطر سم افلاتوکسین در شیر مادران"(23 مهر 1396)

-  انتشار گزارش خبری در روزنامه "اطلاعات" در خصوص آزمایشات برنج تراریخته در یزد (22 مهر 1396)

- انتشار گزارش خبری در روزنامه "امتیاز" پیرامون نتایج بررسی سلامت برنج تراریخته در یزد (22 مهر 1396)

- انتشار خبر برگزاری همایش ملی توسط مرکز در روزنامه اطلاعات (5 اسفند 1394)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" کشف ارتباط یک بیماری انگلی با تصادفات رانندگی" (7 مهر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سم اکراتوکسین در میوه های خشک" (31شهریور 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" لبنیات پرچرب و خطر سرطان پروستات" (24شهریور 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مسمومیت اسکومبروئیدی در اثر مصرف کنسرو ماهی تون" (17شهریور 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" آرسنیک و سرب در برنج" (10شهریور 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سم پاتولین در فرآورده های سیب" (27 مرداد 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"ضرورت شستشوی برنج قبل از طبخ "(20 مرداد 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مراقبت سم سولانین در سیب زمینی باشید" (13 مرداد 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" رو در رو با تب کریمه کنگو" (6 مرداد 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" عفونت گوارشی در تابستان" (30 تیر 1397)

  - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مصرف افراطی ماهی شور و خطر سرطان معده" (23 تیر 1397)

  - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سلامت و ایمنی تیلا پیا" (16 تیر 1397)

  - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" چرا چای داغ سرطان زاست؟" (9 تیر 1397)

 - انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"اهمیت شستن دست در افزایش ایمنی غذا" (2 تیر 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"همه گیری ویروسی در کلاردشت مازندران" (19 خرداد 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"نکاتی پیرامون بهداشت غذا در ماه مبارک رمضان" (12 خرداد 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سلامت و ایمنی زولبیا و بامیه" (5 خرداد 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"تراژدی مسمومیت با قارچ های سمی در کرمانشاه "(29 اردیبهشت 1397)

- انتشار خبر نمایه شدن مجله علمی مرکز تحقیقات در پایگاه اسکوپوس توسط روزنامه اطلاعات (27 اردیبهشت 1397)"

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" عفونت لیستریایی غذاهای آماده مصرف"(22 اردیبهشت 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"اغذیه ناقل بیماری وبا"(15 اردیبهشت 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"نفوذ انگل به کبد با خوردن سبزیجات آلوده"(8 اردیبهشت 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"خطر  نگهداری نامناسب باقیمانده برنج پخته"(1اردیبهشت 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"مسمومیت غذایی استافیلوکوکی "(18 فروردین 1397)

- انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سلامت غذا در سفرهای نوروزی "(26 اسفند 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"نکاتی درباره صرف غذا در مسافرت "(20 اسفند 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطر سقط جنین بر اثر مصرف غذای آلوده به توکسوپلاسما" (14 اسفند 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مراقب ابتلا به کیست هیداتیک باشید" (6 اسفند 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سندروم هالزون" (29 بهمن 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مقایسه کیفیت و ایمنی شیرهای پاستوریزه و غیر پاستوریزه" (15 بهمن 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" باقی مانده آنتی بیوتیک ها در مرغ" (8 بهمن 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" چگونه سلامت غذایی مان را تهدید می کنیم" (1 بهمن 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" خطر آنفلانزای طیور از طریق مصرف تخم مرغ " (24 دی 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" تب مالت بر اثر مصرف غذای آلوده" (17 دی 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" آلودگی به سرب: از هوا تا غذا" (10  دی 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" افسانه مرغ های هورمونی" (3  دی 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" مسمومیت هیستامینی ناشی از مصرف مهیاوه"(26 آذر 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات(دکتر بهادر حاجی محمدی)  در روزنامه جام جم با عنوان" تولید سم آکریلامید حین طبخ سیب زمینی"(19 آذر 1396)

 -  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" دل کباب شده و خطر ابتلا به کرم کدو"(5 آذر 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان" سلامت و ایمنی غذا در مناطق زلزله زده"(1 آذر 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"تقلب هایی در محصولات گوشتی"(21 آبان 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"سرطان کولون بر اثر تهیه غلط کباب"(14 آبان 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات(دکتر بهادر حاجی محمدی)  در روزنامه جام جم با عنوان"کیست انگلی دانه برنجی در گوشت"(7 آبان 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی) در روزنامه جام جم با عنوان"آلودگی نان به سم افلاتوکسین"(30 مهر 1396)

-  انتشار گزارش سرپرست مرکز تحقیقات (دکتر بهادر حاجی محمدی)  در روزنامه جام جم با عنوان"خطر سم افلاتوکسین در شیر مادران"(23 مهر 1396)

-  انتشار گزارش خبری در روزنامه "اطلاعات" در خصوص آزمایشات برنج تراریخته در یزد (22 مهر 1396)

- انتشار گزارش خبری در روزنامه "امتیاز" پیرامون نتایج بررسی سلامت برنج تراریخته در یزد (22 مهر 1396)

- انتشار خبر برگزاری همایش ملی توسط مرکز در روزنامه اطلاعات (5 اسفند 1394)