با اجرای دقیق ضوابط گسترش شبکه های بهداشتی درمانی ، دسترسی آسان شهروندان عزیز را به خدمات بهداشتی درمانی فراهم آموریم

معرفی

برنامه ريزی وآموزش تيم پزشک خانواده

تشکيل کميته آموزش به منظور نيازسنجی آموزشی تيم پزشک خانواده

تعيين ضرايب حقوق ماهيانه تيم های پزشک خانواده

تعيين ضرايب حقوق تسويه حساب تيم پزشک خانواده

تعيين ضرايب سنوات و خريد مرخصی ساليانه تيم پزشک خانواده

فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعيين وگزينش پزشک خانواده

توزيع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحيطی بيمه روستايی

پايش از مراکز بهداشتی درمانی / پايش از مراکز مجری بيمه روستايی / پايگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پايگاههای مشارکت سلامت

عقد و تمديد قرارداد با مراکز پاراکلينيک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بيمه روستايی

تجديد قرارداد وادامه همکاری باپايگاههای مشارکت سلامت

برآورد و توزيع تجهيزات اداری وپزشکی مورد نياز واحدهای تابعه

توزيع حق الزحمه پزشکان پايگاههای مشارکت وواحدهای ستادی ومحيطی شبکه بهداشت

بررسی و به روز نمودن تشکيلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه

برآورد اطلاعات جمعيتی وارسال به مناطق ومراکز

تهيه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ويک ساله

ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزيج حياتی شهرستان در برنامه HNIS

 تامين وتوزيع نيروی انسانی

گسترش وراه اندازی واحدها

 سامانه خدمات سلامت ايرانيان

اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموريت نيروها

نظارت برتکميل پروژه های عمرانی

پيشنهاد احداث ، تعمير و تجهيز مراکز بهداشتی درمانی ، پايگاه ها و خانه های بهداشت

نظارت برانجام تعميرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

تدوين برنامه ريزی استراتژيک واحد وبرنامه جامع عملياتی

تهيه وپيگيری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استيجاری

اعلام نظر در خصوص زمينهای کاربری بهداشتی ودرمانی

تشکيل جلسات هماهنگی بامربيان ونمايندگان رابطين بهداشت

بررسی نيازهای آموزشی مربيان رابطان

برگزاری همايش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازايشان

نظارت برتشکيل وشرکت درکميته رابطان

انتخاب ساليانه رابط ومربی رابط نمونه

ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشتی

 

نام خیر

تجیزات اداری

سال اهدا

ارزش ریالی

1

مرحوم حاج رضا حسن كريم

يك دستگاه پنكه سقفي              (خير آباد)     

88

500/000

2

حاجي علي     همتي

يك دستگاه پنكه سقفي                (خير آباد)

88

500/000

3

مجتبي زارع

خط تلفن                               (مركز احمدآباد)

89

700/000

4

آقاي صادقيان

تلويزيون LCD                    ) مركز نعيم آباد)

89

7/000/000

5

آقاي صادقيان

تلويزيون                               (مركز نعيم آباد)

89

2/000/000

6

حسين صادقيان

دستگاه تلفن 2 عدد          ( مركزنعيم  آبا د)

87

150/000

7

شركت پارس استيل

پرده كركره                        (مركز اكبري)

89

25/000/000

8

شركت پارس استيل

سيستم روشنايي                    (مركز اكبري)

89

30/000/000

9

شركت پارس استيل

6عددصندلي پشت ميزي            (مركزاكبري)

89

6/000/000

10

شركت پارس استيل

سيني و بلند گو                    (مركز اكبري)

89

12/000/000

11

محمد دشتي

آبسرد كن                        (رحمت آباد)          

85

2/000/000

12

شركت پارس استيل

گوشي تلفن                         (مركزاكبري)

89

700/000

13

غلامرضا  شمس الدين

يك دستگاه تلفن                 (رحمت آباد)                                                                                  

85

150/000

14

اصغر     زارع

ابسردكن                           (مركز احمد آباد)

87

3/000/000

15

مجيد برومند

در باز كن خارجي                 (مركز حكيم زاده)

85

7/000/000

16

مهرشاد   كلانتري

كامپيوتر                           (پايگاه سرچشمه)

87

7/500/000

17

كاظم    نوري

كامپيوتر                                (مركز زارچ)

87

5/000/000

18

حاج علي اصغر نيكوپور

ميزو صندلي                          (نيكوپور)

87

5000000

19

محمدعلي نعيم آبادي

دستگاه تلفن 1عدد                          (نعيم آبادي)

87

150/000

20

حاجي حسين ميرجليلي

آبسردكن                            ( شاهديه)

75

1/500/000

21

سيد ابوالقاسم ميرجليلي

موكت و پرده                        (شاهديه)

69

500/000

22

فرخنده معتمد زاده

آبسردكن                             (حكيم زاده)

81

1800000

23

شوراي خير آباد

آبسردكن                               (خيرآباد)     

86

2000000

24

شوراي خيرآباد

6 دستگاه تلفن                        (خير آباد)

90

1000000

25

شوراي خير آباد

سيم كشي تلفن مركزي              (خير آباد)

86

2000000

26

فضل الله عشقان ملك

يك دستگاه تلفن                    (محمود آباد)   

86

150000

27

مصطفي جعفري

تلفن سانترال                       (رحمت آباد)      

86

8000000

28

خانواده مرحوم اكبري

تلفن سانترال                       (اكبري 2)      

90

15000000

 

 

 

 

 

نام خیر

تجهیزات اداری

سال اهدا

ارزش ریالی

1

مشاركت معتمدزاده و نبي پور

سوني كيت                               (حكيم زاده)

85

1500000

2

سيد مصطفي موسوي

دستگاه سوني كيت           (خا نه بهداشت شحنه)

90

3/500/000

3

حاج مهدي زابلي

دستگاه سوني كيت                    (عيش آباد)

89

2/000/000

4

شوراي خيرآباد

دستگاه سوني كيت                      (خير آباد)

86

1/500/00

5

حاجي احمد كريمي

يك دستگاه الكترو شوك قلب                 (زارج )

75

800/000

6

شوراي شهر

سوني كيت                                (شاهديه)

81

100/000

7

آقاي صفري

دستگاه  سلكانتر                      (مركز زارج)

89

50/000/000

8

محمدعلي نعيم آبادي

دستگاه فشار 2 عدد                   (  نعيم آبادي)

87

1/580/000

9

محمد    پرنيان

سوني كيت                                  (كسنويه)

86

1500000

 

نام ونام خانوادگی: فاطمه شاطری

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس مسئول واحد گسترش

تلفن تماس: 6248021 - 0351      داخلی  253 

 

نام ونام خانوادگی: سهیلا پاکزبان

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سمت : کارشناس جلب مشارکت مردمی

تلفن تماس:  6248021 - 0351      داخلی  260