استخر

آب

کارخانه یخ

فاضلاب

فاضلاب چیست ؟

پساب یا فاضلاب به بازمانده‌ها و دورریزی های عمدتاً مایع محلی، شهری یا صنعتی گفته می‌شود. شیوه گردآوری و دورریزی آن در هر منطقه، بسته به آگاهی محلی نسبت به محیط زیست فرق می‌کند. سیستم های فاضلاب برای جمع آوری آب های سطحی و یا فاضلاب های صنعتی در مجتمع های بزرگ صنعتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چون نفوذ سیالات به عمق خاک می تواند ضربه جبران ناپذیری را به پایه ها و تاسسیات زیر زمینی وارد نماید. فاضلاب شهری معمولا فاضلاب ترکیبی یا فاضلاب بهداشتی را حمل کرده و آن را در یک تصفیه خانه، تصفیه می‌کند. فاضلاب تصفیه شده از طریق نهرهای فاضلاب تخلیه می‌شود. فاضلاب تولید شده در مناطقی که به سیستم‌های فاضلاب متمرکز دسترسی ندارند بر سیستم‌های فاضلاب در محل تکیه می‌کنند. این فاضلاب‌ها به طور معمول یک گندانبار، زه کشی تخلیه فاضلاب و یک بخش اختیاری تصفیه در محل دارند.

پساب یا گندآب زیر مجموعه‌ای از فاضلاب است که از مدفوع و ادرار تشکیل شده است اما اغلب به معنی هر نوع فاضلابی استفاده می‌شود. فاضلاب، شامل محصولات خانگی، شهری یا زباله‌های مایع صنعتی است که معمولا از طریق یک لوله یا فاضلاب (بهداشتی یا ترکیبی) و گاهی اوقات در یک مخزن فاضلاب دفع می‌شود.

خوردگی، زنگ زدگی و آلودگی خاک از مهمترین دلایل جمع آوری آب و فاضلابهای صنعتی است .لوله و اتصالات پلی اتیلن با خواص ضد خوردگی و مقاومت در برابر انواع مواد شیمیائی راه حل مناسبی برای جمع آوری و انتقال سیالات فاضلابی است.سیستم فاضلاب یک زیر ساخت شامل لوله‌ها، پمپ‌ها، غربال و کانال‌ها و ... می‌باشد، که برای انتقال فاضلاب از منشاء خود به نقطه‌ای برای تصفیه یا دفع نهایی استفاده می‌شود. به غیر از گندانبار که تصفیه را در محل انجام می‌دهند، انواع دیگری از تصفیه فاضلاب نیز وجود دارد.

نمونه برداری

آزمایشات میکروبی

آزمایشات شیمیایی

دستورالعمل استفاده از کلرسنج DPD  قرصی:

در این آزمون مقادیر کلر آزاد، کلر ترکیبی و کلر کل باقیمانده در محدودۀ 0 تا 6 میلی گرم در لیتر اندازه گیری میشود.

الف – اندازه گیری کلر آزاد یا کلر باقیمانده:

·         محفظۀ سمت راست کیت کلرسنج را با نمونۀ آب پر کنید.

  •  یک قرص DPD 1 به آن اضافه کنید. درپوش آنرا گذاشته و آنقدر بهم بزنید تا قرص کاملاً حل شود.
  •  رنگ تشکیل شده درون محفظه را با رنگهای استاندارد کل ( برحسب میلی گرم در لیتر ) مقایسه کنید، مقدار خوانده شده برابر غلظت کلر آزاد باقیمانده است.

ب – اندازه گیری کلر کل:

  •  آزمایش را با افزودن یک قرص DPD 3 به محلولی که در مرحله اول بدست آمده است ادامه دهید. درپوش را بسته و آنقدر بهم بزنید تا قرص کاملاً حل شود.. دو دقیقه صبر کنید، سپس رنگ تشکیل شده درون محفظه را با رنگهای استاندارد کلر ( برحسب میلی گرم در لیتر مقایسه کنید. مقدار خوانده شده برابر غلظت کلرکل باقیمانده است.

ج – اندازه گیری کلر ترکیبی:

مقدار کلر ترکیبی از تفاضل کلر آزاد از کلر کل باقیمانده بدست می‌آید

Initiates file downloadآدرس اینترنتی شرکت آبفای استانهای ایران

Initiates file downloadانیمیشن تصفیه خانه

Initiates file downloadآشغالگیر

Initiates file downloadبررسی روش های مختلف تصفیه فاضلاب

Initiates file downloadبررسی راندمان حذف دترجنت ها در تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس

Initiates file download

Initiates file downloadبه روش لجن فعال

Initiates file downloadبرکه های تثبیت

Initiates file downloadتری هالومتانها

Initiates file downloadدستورالعمل حوادث و اتفاقات شبکه آبرسانی

Initiates file downloadاجرای شبکه فاضلاب شهری

Initiates file downloadاستانداردهای خروجی فاضلاب

Initiates file downloadفرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب

Initiates file downloadفاضلاب صنعتی

Initiates file downloadفاضلاب چيست ؟

Initiates file downloadاستفاده از گیاهان برای تصفیه فاضلاب

Initiates file downloadهوادهی

Initiates file downloadحذف نیتروژن و مواد آلی فاضلاب مراکز دفن زباله

Initiates file downloadکتاب بهداشت عمومی ( فاضلاب و مسائل مربوط به آن )

Initiates file downloadکنترل PH پساب‌های صنعت

Initiates file downloadمبانی طراحی شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب SEWERAGE SYSTEM

Initiates file downloadمزاياي بركه هاي تثبيت فاضلاب

Initiates file downloadنیترات

Initiates file downloadنکاتی در مورد شبکه فاضلاب بیمارستانی

Initiates file downloadپمفلت مخاطرات دفع غیر بهداشتی فاضلاب

Initiates file downloadپاورپوینت روشهای حذف مواد آلی مقاوم و فلزات سنگین

Initiates file downloadپروژه مهندسی فاضلاب

Initiates file downloadانواع روش هاي بيولوژيکي تصفيه فاضلاب هاي صنعتي

Initiates file downloadروشهای حذف فلزات سنگین از زائدات صنایع

Initiates file downloadتصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب

Initiates file downloadسپتیک تانک(septic tank )

Initiates file downloadسپتیک تانک

Initiates file downloadتصفيه لجن و فاضلاب شهري

Initiates file downloadسيستم : RO

Initiates file downloadاستانداردهاي خروجي فاضلاب ها

Initiates file downloadتصفیه فاضلاب چیست؟

Initiates file downloadواحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب شهری

Initiates file downloadصنعت کشتارگاه و روشهای تصفیه فاضلاب آن

Initiates file downloadتصفیه پیشرفته فاضلاب

Initiates file downloadتصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب

Initiates file downloadکیفیت آب در صنعت

Initiates file downloadآب در زندگی روزانه

Initiates file downloadآلودگی آب

Initiates file downloadاهمیت بهداشت آب

Initiates file downloadآلودگی آب شرب و اهمیت تصفیه آن

Initiates file downloadآلودگی آب آشامیدنی با نیترات

Initiates file downloadآلودگی های منابع جهانی آب

Initiates file downloadآلودگی بیولوژیکی آب

Initiates file downloadانواع مواد آلوده کننده آب و منشا تولید آنها

Initiates file downloadاثر مواد زايد اكسيژنخواه برروي رودخانه‌ها

Initiates file downloadاختصاصات ظاهري، فيزيكي، شيميايي و راديولوژيكي آب آشاميدني

Initiates file downloadويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني (استاندارد شماره 1053)

Initiates file downloadاستاندارد  9412  آب استخرهای شنا ویژگی های میکروبیولوژی

Initiates file downloadاستاندارد کیفی آب

Initiates file downloadویژگیهای میکروبیولوژیکی آب استاندارد 1011 آب

Initiates file downloadکیفیت آب نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی

Initiates file downloadفلزات سنگین

Initiates file downloadگندزدایی آب

Initiates file downloadگوارایی آب

Initiates file downloadباکتری هتروتروف

Initiates file downloadحاصلخيزي درياچه‌ها

Initiates file downloadکاربرد نانو در تصفیه آب

Initiates file downloadخورندگی و رسوب گذاری

Initiates file downloadکیفیت آب قنات شرب العین

Initiates file downloadمنابع آب

Initiates file downloadمنابع آلودگی آب

Initiates file downloadپاورپوینت منابع آلودگي آب

Initiates file downloadجلسه توجیهی آبداران (میراب) روستایی

Initiates file downloadمديريت بهداشت آب و فاضلاب در كنترل بيماريهاي منتقله از آب

Initiates file downloadمديريت كيفيت آب

Initiates file downloadمقایسه روشهای پیشرفته تصفیه آب

Initiates file downloadآلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن

Initiates file downloadبهداشت آب از نظر آلودگی های میکروبی و شیمیایی

Initiates file downloadپاورپوینت Iodine in human health

Initiates file downloadپاورپوینت Principals of Hospital Wastewater Management

Initiates file downloadاستخرهای شنا

Initiates file downloadروش روزمره نمونه برداری آب استاندارد 2348

Initiates file downloadروش های حذف نیترات از آب

Initiates file downloadشاخص میکروبی آب

Initiates file downloadوضعیت آب در ایران

Initiates file downloadويژگيهای فيزيکي و شيميايي آب آشاميدني

Initiates file downloadمديريت كيفيت آب

Initiates file downloadمیکروب شناسی آب

Initiates file downloadضدعفونی چاه