مصرف دخانیات = سرطان

Initiates file downloadآموزش روش ترک سیگار

Initiates file downloadپاورپوینت آشنايي با عملكرد مراكز مشاوره ترك دخانيات

Initiates file downloadپاورپوینت عواقب بهداشتي و شكل گيري عادت استعمال دخانيات

Initiates file downloadآیا میدانید؟

Initiates file downloadپاورپوینت بررسي تاثير مراكز مشاوره بر موفقيت افراد سيگاري در ترك

Initiates file downloadچرا ترك سیگار سخت است؟

Initiates file downloadپاورپوینت درمانهاي دارويي در ترك سيگار

Initiates file downloadپاورپوینت Cigarette smoking and PULMONARY EFFECTS

Initiates file downloadفواید زود هنگام و تدریجى ترك سیگار

Initiates file downloadپاورپوینت گزارش عملكرد كلنيك ترك سيگار در سال 86

Initiates file downloadپاورپوینت گزارش عملكرد كلنيك ترك سيگار در سال87

 

 

Initiates file downloadگزارش عملکرد کلینیک دخانیات سال 88

Initiates file downloadگزارش عملکرد کلینیک دخانیات سال 89

Initiates file downloadگزارش عملکرد کلینیک دخانیات سال 90

 

Initiates file downloadپاورپوینت استعمال دخانيات و جوانان

Initiates file downloadجزوه آموزشي كارگاه راه اندازي كلينيك ترك سيگار

Initiates file downloadپاورپوینت كمك به سيگاريها براي تغيير

Initiates file downloadپاورپوینت لذت ترك سیگار

Initiates file downloadپاورپوینت مراحل تغيير الگوي پروچاسكا و دي كلمنت

Initiates file downloadپاورپوینت مداخله مختصر

Initiates file downloadپاورپوینت نقش كاركنان بهداشتي در كنترل مصرف دخانيات

Initiates file downloadپاورپوینت نحوه برقراري ارتباط مثبت با سيگاري

Initiates file downloadنگهداری ترک سیگار

Initiates file downloadپاورپوینت پيشگيري از ابتلاي نوجوانان به استعمال دخانيات

Initiates file downloadپاورپوینت آموزش ترك سيگار

Initiates file downloadپاورپوینت گزارش 2002

Initiates file downloadپاورپوینت سندرم ترك دخانيات

Initiates file downloadشیوه های مختلف ترک سیگار

Initiates file downloadپاورپوینت سیگار

Initiates file downloadسيگار ، سوانح و حوادث

Initiates file downloadشرح حال استعمال دخانيات

Initiates file downloadپاورپوینت كلينيك ترك سيگار و توصيه هاي رفتاري ترك