امور دانشجویی

مسئول امور خوابگاه ها: خانم راضیه ناظمیان

ساعات حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

تلفن تماس: 32351200- 035داخلی 1402

1)      ملاقات آقایان (پدر، همسر، برادر و ...) در محوطه اطراف خوابگاه خواهران ممنوع می باشد.

2)      حضور آشنایان به عنوان مهمان در خوابگاه مجاز نمی باشد و در صورت ضرورت با مجوز کتبی مسئول خوابگاهها و هماهنگی با مدیریت خوابگاهها بلامانع است.

3)      دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج مسئول خوابگاه را مطلع نماید.

4)      مسئول خوابگاه می تواند با خانواده دانشجویان در زمان عدم حضور دانشجو در خوابگاه (به صورت تصادفی) ارتباط تلفنی برقرار نماید.

5)      دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت می نمایند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر( حداکثر 10 روز پس از آغاز ترم تحصیلی) هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه برای آنان محاسبه خواهد شد.

6)      دانشجویان باید نسبت به مسئولان خوابگاه رعایت ادب و احترام و از هرگونه برخورد نامناسب با ایشان پرهیز نمایند.

7)      توجه به اخطار کتبی که به علت تاخیر در ورود بعد از ساعت اعلام شده از طرف مسئول خوابگاه صادر میشود.

8)      ظاهر شدن با لباس و پوشش مناسب در محیط خوابگاه و محوطه (پوشش مناسب خواهران و برادران به تفکیک در آیین نامه و پایان دفترچه ذکر شده است.)                                 

9)      اعلام حضور دانشجویان در ساعت مقرر

10)   آخرین ساعت ورود دانشجویان به خوابگاه در نیمه اول سال ساعت 20:30 و در نیمه دوم سال ساعت21:30 میباشد.

v     وام تحصیلی:

وام تحصیلی از ترم دوم به بعد در هرترم تحصیلی به دانشجویان تعلق میگیرد.دانشجویان میتوانند با گرفتن تعهد محضری و ثبت نام در سایت https://www.portal.srd.ir در زمان اعلام شده و داشتن شماره حساب بانک تجارت به نام خود دانشجو، با مراجعه به امور رفاهی و ثبت در سامانه صندوق رفاه، پس از تایید وام تعلق می گیرد.

v     وام ضروری:

این وام در طول چهار سال تحصیلی فقط یکبار به دانشجو تعلق میگیرد.