مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

بیانیه رسالت و اهداف کلی

مرکز توسعه آموزش پزشکی در جهت بهبود و وارتقاء کیفیت نظام آموزشی دانشگاه و به امید تربیت فارغ التحصیلانی توانمند که قادر به ایفای نقش موثر در ارتقاء سلامت جامعه باشند استقرار یافته است. وظایف و ماموریتهای این مرکز شامل ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی، پژوهش در آموزش، ارزشیابی آموزشی، ارتقاء مهارتهای یاددهی و یادگیری اساتید و دانشجویان و آموزش مداوم جامعه پزشکی می باشد.