دفتر کتابخانه مرکزی

آدرس: یزد، میدان شهید باهنر، ساختمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر کتابخانه مرکزی

مسئول کتابخانه مرکزی: زهره سرتیپ زاده

پست الکترونیک: centlib@ssu.ac.ir

شماره تماس: 31462140-035

 

کتابخانه مرکزی

آدرس: یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، کتابخانه مرکزی

مسئول کتابخانه: آقای رضا علیمردان زاده

تلفن تماس: 31833408-035