جلسه انتخابات دبیر و اعضای شورای مرکزی انجمن علمی بهداشت محیط ایران ( شعبه یزد) در تاریخ 26/9/1396 در دانشکده بهداشت برگزار گردید.  در ابتدای این جلسه که با حضور گسترده دانشجویان این رشته همراه بود، دکتر مختاری از استقبال کم سابقه دانشجویان تشکر و اعم وظایف دبیر و اعضای انجمن علمی را یادآور شد. همچنین مهندس هادی اسلامی دبیر سابق انجمن گزارش عملکرد یکساله خود و اعضای را ارائه نمود. در ادامه با انجام رای ­گیری، مهندس محسن انصاری با رای قاطع به عنوان دبیر انجمن علمی برگزیده  شد.

اسامی اعضای شورای مرکزی در جدول زیر آمده است.

 

نام و نام خانوادگی

مقطع

نوع عضویت

پروانه کرد یزدی

کارشناسی

اصلی

مهرناز حسین زهی

کارشناسی ارشد

اصلی

رضا علی فلاح زاده

دکترا

اصلی

میلاد یداللهی

کارشناسی

اصلی

فاطمه لطفی

کارشناسی

علی البدل

زهرا جهانبانی

کارشناسی

علی البدل