جلسه تقدیر از عوامل اجرایی "دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار" روز دوشنبه مورخ 16/11/96 در اتاق شورای دانشکده بهداشت برگزار گردید. طی این جلسه در ابتدا دکتر احرامپوش و دکتر مختاری از زحمات عوامل اجرایی همایش تشکر نموده و در پایان با اهدای لوح تقدیر آرزوی توفیق روز افزون را برای ایشان از درگاه ایزد منان خواستار شدند .