فرآیندهای سازمانی

فرآیندهای ستادی

فرایند نظارت بر تبلیغات کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت

فرایند تهیه و توزیع تست فیت جهت غربالگری سرطان روده بزرگ

فرایند نحوه انجام تستهای غربالگری خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی

فرایند نحوه ارائه خدمت خطر سنجی قلبی عروقی به افراد تحت پوشش مراکز طب کار

فرایند نحوه اجرایی نمودن اسناد استانی برنامه های پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط

فرایند غربالگری کم تحرکی

فرایند تهیه و توزیع واکسن

فرایند تهیه و توزیه داروهای ضد سل

فرایند اعزام بیماران مسلول مقاوم به درمان