ردیف

عنوان پایان نامه یا طرح

 

نام اساتید راهنما

نام مشاور

نام دانشجو

تاریخ اتمام

 

لینک خلاصه

1

بررسی راندمان حذف کادمیوم از نمونه شبه واقعی زهآب اسیدی معدن با روش شناورسازی یونی

1. دکتر محمد حسن احرامپوش

 

1.دکتر محمد تقی قانعیان

2.دکتر محمد حسین سلمانی

3.دکتر حسین فلاح زاده

مجتبی داوودی

88

Initiates file downloadفارسی

2

بررسی کارائی فیلترهای با بستر سنگ آتشفشان در ارتقاء کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی

1.دکتر محمد حسن احرامپوش

2.دکتر محمد تقی قانعیان

1.دکتر حسین فلاح زاده

2.دکتر مهدی مختاری

3.اکرم جمال

بایرام هاشم زاده

88

Initiates file downloadفارسی

3

بررسی کارآیی رآکتورهای لوله ای و ناپیوسته در حذف رنگ متیلن بلو از نمونه فاضلاب نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی TiO2-UV

1.دکتر محمد حسن احرامپوش

2.سید غلامرضا موسوی

1.دکتر حسین فلاح زاده

2.دکتر محمد تقی قانعیان

سجاد رحیمی

89

Initiates file downloadفارسی

4

مقایسه راندمان دو روش اکسیداسیون مرطوب با هوا و اکسیداسیون مرطوب با پراکسید هیدروژن در تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست

دکتر محمد حسن احرامپوش

 

بهروز کریمی

89

Initiates file downloadفارسی

5

بررسی کارایی نانوذرات آهن اکسید در حذف نیکل از آب خنک کننده مصنوعی نیروگاه اتمی

1.دکتر محمد حسن احرامپوش

2.مهندس محمد حسین سلمانی

1.دکتر حمیدرضا زارع، 2.دکتر محمد تقی قانعیان

3.دکتر محسن عسکر شاهی

 

محدثه ابوییان

90

Initiates file downloadفارسی

6

تعیین کارایی فرایند اکسیداسیون کاتالیتیکی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم توأم با ازن در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از فاضلاب سنتتیک نساجی

1. دکتر محمد تقی قانعیان

2.دکتر محمد حسن احرامپوش 

1.دکتر قادر غنی زاده

2.دکتر محسن عسکرشاهی 

 
سید مجتبی ممتاز
 

90

Initiates file downloadفارسی

7

بررسی كارآيي فرایند فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم و اشعه ماوراء بنفش TiO2/UV-C)) در حذف رنگ راکتیو قرمز   198 از فاضلاب  سنتتیک نساجی

دکتر محمد حسن احرامپوش

1.دکتر محمد تقی قانعیان،

2.دکتر قادر غنی زاده

سمیه رحیمی

90

Initiates file downloadفارسی

8

مدلسازی تغییرات ازت و فسفر در برکه اختیاری تصفیه خانه فاضلاب یزذ

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محمد رضا سمائی

ابراهیمی شاهسونی

90

Initiates file downloadفارسی

9

بررسی کارایی نانوذرات آلومینای اصلاح شده با لیگاند شیف باز در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی

1.دکتر محمد حسن احرامپوش

2.دکتر معصومه طباطبایی

1.دکتر محمد تقی قانعیان

2.دکتر محسن عسکرشاهی

محسن امراللهی

91

Initiates file downloadفارسی

10

بررسی کارایی نانو لوله های کربنی فعال تک جداره و چند جداره در حذف یون کروم 6 ظرفیتی از محلول های آبی

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر علی اصغر نجف پور

1.دکتر محمد حسن احرامپوش

 

قربان سلیمانی

91

Initiates file downloadفارسی

11

بررسی کارآیی جاذب ساقه جو در حذف کادمیوم از محلول های آبی به روش پیوست

1.دکتر محمد حسن احرامپوش

2.مهندس محمد حسین سلمانی

 

1.دکتر محمد تقی قانعیان

2.دکتر محسن عسکر شاهی

 

حسین مسعودی

91

Initiates file downloadفارسی

12

بررسی کارایی گونه های گیاهی نخل مرداب و نی در وتلند مصنوعی جهت تصفیه فاضلاب شهر یزد

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر علی اصغر ابراهیمی

 

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد حسن لطفی

داوود حسین شاهی

91

Initiates file downloadفارسی

13

بررسی کارایی نانو ذرات روی اکسید در حذف کادمیوم از محلول های آبی با قدرت یونی بالا

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محمد حسین سامانی

الهام ابراهیمی

دکتر محسن عسکرشاهی

سلمان زارعی

91

Initiates file downloadفارسی

14

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دستگاه های برش دهنده کالباس و کالباس های عرضه شده در فروشگاه های  شهر شیراز - 1391

 

دکتر محمد حسن احرامپوش -  دکتر سید محمد مظلومی

دکتر محمد تقی قانعیان   دکتر بهادر حاجی محمدی   دکتر عزیر اله دهقان

سیف الله زارعی

91

Initiates file downloadفارسی

15

بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد متصديان كشت گلخانه اي شهرستان يزد در رابطه با مخاطرات بهداشتی کاربرد سموم در سال 1391

 

دكتر محمدحسن احرامپوش

عباسعلي دهقاني تفتي

 

دکتر محمد تقی قانعیان، مهندس محمد حسین دهقانی

دکتر محسن عسکر شاهی

 

میرشکاری

91

Initiates file downloadفارسی

16

بررسی کارایی فرآیندهای اکسیداسیون کاتالیتیکی در حضور پرتوهای پرانرژی الکترونی جهت حذف هیومیک اسید از محلول های آبی

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد حسن احرامپوش

 

دکتر محسن عسکرشاهی

محبوبه دهواری

91

Initiates file downloadفارسی

17

بررسی کارایی  خاکستر میوه  درخت زیتون تلخ )Melia azedarach(  در حذف کروم شش ظرفیتی  از  فاضلاب سنتزی صنعت  آبکاری

 

دکتر محمدتقی قانعیان -  دکتر محمد حسن احرامپوش

 

دکتر  حمید سودائی زاده- دکتر محسن عسکری شاهی

 

بهزاد جمشیدی

91

فارسی

18

بررسی کارایی پرتوهای پرانرژی الکترونی به­صورت مجزا و در حضور عوامل مداخله­گر جهت حذف هیومیک اسید از محلول­های آبی

 

دكتر محمدحسن احرامپوش

دكتر محمدتقی قانعیان

 

مهندس منيره خيرخواه ،   مهندس رضا امرائی ،   دکتر محسن عسکرشاهی

 

طاهره جاسمی زاد

91

Initiates file downloadفارسی

19

مقایسه کارایی پودر ساقه درخت عناب، زرشک وکربن فعال در حذفCODناشی از گازوییل و نفت سفید  از  آب

 

دکتر مهدی مختاری

دکتر محمد حسین سلمانی

 

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محسن عسکرشاهی

 

فاطمه سهل آبادی

91

Initiates file downloadفارسی

20

بررسی کارایی خاکستر هسته خرما و هسته زیتون در حذف نیترات از محلولهای آبی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محسن عسکر شاهی

مهدی صفدری

91

Initiates file downloadفارسی

21

بررسی اثر ضد میکروبی، سمیت و پایداری کمپلکس های نقره و آهن با ترکیبات آلی ازته

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر معصومه طباطبایی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر سید حسین حکمتی مقدم

رضا علی فلاح زاده

93

Initiates file downloadفارسی

22

بررسی وضعیت بهداشتی کارگاه های تولید  ارده و حلوا ارده و کیفیت شیمایی و میروبی این محصولات در شهرستان اردکان

دکتر محمد تقی قانعیان

مهندس جلال صادقی زاده

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر حسین فلاح زاده

محبوبه موتاب

92

Initiates file downloadفارسی

23

بررسی پایداری ، سمیت و اثر ضد میکروبی نانوذرات آلیسین و محلول آلیسین

 

1.دکتر محمد حسن احرامپوش

2..دکتر محمد تقی قانعیان

 

1.دکتر علی جبالی 2.

دکتر سید حسین حکمتی مقدم

3.دکتر حسین فلاح زاده

 

سمانه مظفری

93

Initiates file downloadفارسی

24

ارزیابی کارایی روش توام انعقاد شیمیایی و پروکسون در تصفیه فاضلاب رنگی کارخانجات لوازم خانگی

دکتر مهدی مختاری/ مهندس علی اصغر ابراهیمی

دکتر محمد تقی قانعیان/ دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر علی دهقانی

علیرضا شهریاری

92

Initiates file downloadفارسی

25

ارزیابی  کیفیت هوای داخل کلاس و محیط آزاد مدارس و ارتباط آن با علائم تنفسی دانش اموزاد مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر یزد

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محمد جواد زارع

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

دکتر حسین فلاح زاده

مهندس زهرا سلطانیان زاده

مریم ساده

سارا جمشیدی

92

Initiates file downloadفارسی

26

سنتز نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید در حضور عصاره پوست نارنگی و تاثیر  آندر حذف یون مس و کادمیوم از آب های آلوده

دکتر محمد حسین سلمانی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محسن عسکرشاهی

محمد میری

92

Initiates file downloadفارسی

27


بررسی کارایی کرم خاکی ایزنیا فوتیدا در حذف آفت کش های فسفره (دیازینون و کلرپیریفوس) از خاکهای آلوده

 

دکتر مهدی مختاری

دکتر محمد حسین مصدق

دکتر حسین فلاح زاده

 

حبیبه مومنی

92

Initiates file downloadفارسی

28

بررسی کارایی اکسیداسیون فتوشیمیایی هیومیک اسید با فتوکاتالیزور Ag/ZnO در حضور نور خورشید ،  UVA  و UVC   ازمحلول های آبی

دکتر محمدتقی قانعیان

 

پوران مروتی

 

Initiates file downloadفارسی

29

بررسی مقایسه ای تجزیه فتوکاتالیستی 2 , 4 دی کلروفن وک سی استیک اسید - (2, 4-D) در حضور نانوذرات Ag/ZnO و 2OTiZnO/ توأم با cUV در محلول های آبی

1.دکتر محمد تقی قانعیان

2.دکتر معصومه طباطبایی

 

1.دکتر محمد حسن احرام پوش

2.دکتر علی دهقانی

 

محمدرضا نفیسی

 

Initiates file downloadفارسی

30

بررسی اثر ضدمیکروبی، سمیت و پایداری  فیتول و مقایسه آن با نانوذرات سلولز کونژوکه شده با فیتول به عنوان گندزدای سطوح

 

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد حسن احرامپوش

 

دکتر علی جبالی و دکتر سید حسین حکمتی مقدم

 

محمد محمودی میمند

 

 

Initiates file downloadفارسی

31

مقایسه اثرضدمیکروبی،سمیت و پایداری اسانس گیاهان زوفایی و

مورخوش با فرم نانوذره آنها به عنوان گندزدای سطوح

 

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر علی جبالی

 

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر اصغر مصلح آرانی

دکتر سید حسین حکمتی مقدم

راحیل امامی

93

Initiates file downloadفارسی

32

بهینه سازی شرایط تخریب رنگ BB47  بدون استفاده از عوامل اکسنده با استفاده از تکنیک فراصوت الکتروشیمی و روش اماری CCD

دکتر نوید نصیری زاده

دکتر محمد حسن احرامپوش

 

عاطفه رضایی

94

Initiates file downloadفارسی

33

حذف و تجزیه فتوکاتالیستی استامینوفن از محلول های آبی توسط زئولیت 13X اصلاح شده با TiO2

دکتر محمد ملکوتیان

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر هیوا حسنی

ملیحه پورشعبان

93

Initiates file downloadفارسی

34

بررسی کارایی فرایند ازن زنی و پروکسون در حذف سورفاکتانت های آنیونی و COD از فاضلاب کارواش

دکتر مهدی مختاری

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر علی اضغر ابراهیمی

حسن ترابی

93

Initiates file downloadفارسی

35

بررسی اثر ضدباکتریایی گرانول‌های گیاه تلخه غنی شده با نانوذرات نقره

 

دکتر محمدحسین سلمانی- دکتر محبوبه میرحسینی

دکتر محمدحسن احرامپوش- دکترمحمدتقی قانعیان

خدیجه اکرمی

94

Initiates file downloadفارسی

36

بررسی میزان جذب هیومیک اسید در محلول¬های آبی توسط گرانول¬های پروتئینی حاصل از پر مرغ

دکتر محمّد‌حسین سلمانی---

دکتر محمّد‌حسن احرامپوش

 

مریم فرضی

94

Initiates file downloadفارسی

37

مدیریت ریسک مخاطرات زیست محیطی و برآورد هزینه های کنترلی در مجتمع فولاد کویر با استفاده از روش PHA و William fine

دکتر محمد حسن احرامپوش

مهندس غلامحسین حلوانی

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر علی دهقانی

محسن حسامی

93

Initiates file downloadفارسی

38

بررسی کارایی سیلیکای سنتز شده مزوپروس در حذف بیزاکودیل از محلول­های آبی به­روش طراحی آزمایش

 

دکتر محمد حسین سلمانی

دکتر محمد حسن احرامپوش 

 

بهار افتخار

94

فارسی

39

کاربرد جاذب نانو‌کامپوزیت کربن سرامیکی در حذف رنگ بازیکزرد 28 از فاضلاب سنتتیک نساجی

 

دکتر محمّدحسن احرامپوش-  دکتر نوید نصیری زاده

دکتر معصومه طباطبایی

طیبه اسفندیاری

94

Initiates file downloadفارسی

40

بررسی و مقایسه کارایی کمک منعقد کننده پلی آکریل آمید اصلاح شده با نانو ذرات آهن و آلومینیم اکسید در

 

دکتر مهدی مختاری

 

دکتر اصغر ابراهیمی

 

شبنم امانعلیخانی

94

Initiates file downloadفارسی

41

بررسی و مقایسه نانو‌لوله‌های کربنی چند دیواره‌ی خام و اصلاح شده با اولتراسونیک و ازن در حذف آتنولول از محلول‌های سنتتیک آبی

دکتر مهدی مختاری

دکترمحمد مهدی امین

 

دکترمحمدحسن احرام پوش

دکترحمیدرضا پورزمانی

 

بهاره دهدشتی

95

Initiates file downloadفارسی

42

بررسی نانوکامپوزیت کربن تنگستن در حذف دیکلوفناک از محلول های ابی

دکتر محمد حسین سلمانی

دکتر مهدی مختاری

دکتر محمد حسن احرامپوش

زهرا رئیسی

94

Initiates file downloadفارسی

43

بررسی کارایی انعقاد و لخته سازی توأم با فرایند جذب سطحی در تصفیه فاضلاب صنعت کاشی ستاره میبد

استاد راهنمای اول: دکتر اصغر ابراهیمی

استاد راهنمای اول: دکتر محمدتقی قانعیان

استاد مشاور اول: دکتر مهدی مختاری

استاد مشاور دوم: دکتر محمد حسین سلمانی

طاهره زارعی

94

Initiates file downloadفارسی

44

تدوین و اولویتبندی استراتژیهای تولید پاکتر در صنعت نساجی یزدباف با بهرهگیری از تکنیک "ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی" (QSPM)

 

دکتر محمدتقی قانعیان

دکتر راضیه منتظرالفرج

 

دکتر محمدحسن احرامپوش

علیرضا ارسلان

طاهره ضرابیه

 

حکیمه سلسله وزیری

95

Initiates file downloadفارسی

45

بررسی تاثیر تیمارهای کود گاوی، لجن تصفیه خانه فاضلاب و زائدات خانگی بر کیفیت ورمی کمپوست های تولیدی

 

دکتر مهدی مختاری، دکتر اصغر ابراهیمی

حسین کریمی

94

Initiates file downloadفارسی

46

بررسی میزان مصرف آب، رفتارهای صرفه جویانه و موانع موجود در خانوارهای شهر اردکان

دکتر محمدتقی قانعیان و دکتر محمد علی مروتی شریف آباد

دکتر محمدحسن احرامپوش و سرکار خانم مهدیه ممیزی

محمد جواد رضایی

95

Initiates file downloadفارسی

47

سنتز و تهیه نانو کامپوزیت پلیمره عامل دار شده و بررسی کارایی آن در کاهش باقیمانده داروهای مسکن غیراستروئیدی از محیط های آبی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر امیر حسین محوی

دکتر امیر عباس رفعتی

دکتر مهدی مختاری

لیدا رفعتی

96

Initiates file downloadفارسی

48

بررسی کارایی مخمر Saccharomyces cerevisiae در حذف بیولوژیکی آفت کش دیازینون از محلول های آبی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر حسین فلاح زاده

دکتر علی اصغر نجف پور

ضیاء الدین بنیادی

96

Initiates file downloadفارسی

49

بررسی وضعیت غلظت فلزات سنگین هوا با استفاده با غلظت خونی آنها در دانش اموزان دبستانی ساکن منطقه مجاور نواحی صنعتی غرب یزد

دکتر مهدی مختاری

دکتر امیر حسین محوی

دکتر علی دهقانی

عزت الله عالی پور

95

Initiates file downloadفارسی

50

بررسی تاثیر میزان شوری زائدات حلوا ارده در کیفیت ورمی کمپوست خاصل از کرم خاکی ایزینافئوتیدا

دکتر مهدی مختاری

دکتر علی اصغر ابراهیمی

معصومه خط بصره

94

Initiates file downloadفارسی

51

بررسی روند گونه های شایع و روند تغییرات جمعیتی میکروبها در فرایند تولید ورمی کمپوست از زائدت حلوا ارده سازی

دکتر مهدی مختاری

دکتر علی اصغر ابراهیمی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر فرزانه میرزایی

نرگس رستگاری

95

Initiates file downloadفارسی

52

بررسی عملکرد سیستم تصفیه آب بخش همودیالیز و ارزیابی ویژگی‌های کیفی فاضلاب تولیدی دستگاه‌های همودیالیز در بیمارستان شهید مدرس کاشمر

دکتر مهدی مختاری

دکتر محمد حسن احرامپوش

 

علیرضا رعنایی

92

Initiates file downloadفارسی

53

بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای بوسیله گونه ایزونیافتیدا

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد علی مروتی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر علی دهقانی

حسن رضایی

سکینه یعقوبیان

95

Initiates file downloadفارسی

54

بررسی پیش بینی کننده های رفتارهای محافظتی در برابرمخاطرات بهداشتی استفاده از ل جن چاه های جذبی در کشاورزان شهر کاشمر بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

 

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد حسن احرامپوش

 

علی متدین

91

Initiates file downloadفارسی

55

بررسی کارایی زائدات گیاه کلزا و آفتابگردان در حذف کادمیوم از محلول های آبی

دکتر محمد حسن احرامپوش

 

فاطمه اصغر زاده

91

Initiates file downloadفارسی

56

مقایسه کارایی نانو تیوب های کربنی تک جداره و چند جداره در حذف اسید هیومیک از محلول های آبی

دکتر محمد حسن احرامپوش

مسعود تقوی

پروین موسوی

91

Initiates file downloadفارسی

57

بررسی کارایی حذف آرسنیک توسط توده زیستی ساکارومایسسسرویسیه (مخمر نان ) و غیر فعال از محلولهای آبی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر علی اصغر نجف پور

حبیب الله اسماعیلی

بتول محب راد

91

Initiates file downloadفارسی

58

بررسی کارایی نانو لوله های کربنی اصلاح شده و نانو ذرات سیلیکا در حذف BTEX از محلول های آبی

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر محمد مهدی امین

دکتر محمد تقی قانعیان

مریم پزشکی

91

Initiates file downloadفارسی

59

بررسی مقایسه ای میزان جذب فسفر معدنی بر خاکستر استخوان معمولی و اصلاح شده با آهن و مس از محلولهای آبی

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر قادر غنی زاده

دکتر محمد حسن لطفی

دکتر محمد حسن احرامپوش

محمد تحقیقی

91

Initiates file downloadفارسی