همزمان با روز درخت کاری و با هدف تبیین محور های مورد بحث در رشته کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی و جایگاه  بین رشته ای و فرارشته ای بودن اکولوژی انسانی در سلامت انسان و محیط زیست در تاریخ 96/12/15 نشست علمی با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران و دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی در دانشکده بهداشت یزد برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای دکتر احرام پوش، ریاست محترم دانشکده بهداشت و عضو بورد این رشته، ضمن بیان جایگاه رشته اکولوژی انسانی در ایران و اظهار این نکته که درحال حاضر فقط این رشته در دانشکده بهداشت یزد و کرمان دایر می باشد، بیان داشتند که بین رشته ای بودن این علم یکی از اصلی ترین ویژگی های آن است که در شناسایی و سیاست گذاری مسائل بهداشتی می تواند موثر باشد.

در ادامه دکتر محمدتقی قانعیان به بحث تاریخچه رشته در جهان و ایران پرداخته و بیان داشتند که در بیش از 2 دهه گذشته این رشته در تعداد زیادی از دانشگاه های دنیا دایر شده است . به علاوه در این دانشکده جناب آقایان دکتر سمسار، دکتر فرح زا، دکتر مظلومی، دکتر علمی و حجت الاسلام والمسلمین متوسل از جوانب مختلف، اکولوژی و سلامت انسان و محیط زیست را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و در نهایت نشست با بازدید از غرفه های گل و گیاه وکاشت درخت در محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی یزد پایان یافت.

تصاویر