طی حکمی از طرف مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط سرکار خانم دکتر فهیمه تیموری به سمت مسئول برگزاری ژورنال کلاب گروه مهندسی بهداشت محیط منصوب گردید. دکتر مختاری ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان در این مسئولیت خواستار همکاری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری هر چه بهتر این جلسات شد.