در ابتدای این جلسه که با استقبال کم نظیر دانشجویان روبرو شد، دکتر مختاری دبیر اجرایی همایش به توضیح مختصری در مورد همایش پرداخت و در پایان ضمن تشکر از همکاری کلیه عوامل اجرایی، با اهدای لوح سپاس از دانشجویان تقدیر نمود.