مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

برگزاری مشترک دوره های تکمیلی

برگزاری مشترک دوره ­های تکمیلی

     مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا به منظور انجام برنامه­ های خود در زمینه پرورش و تربیت نیروی انسانی متخصص، اقدام به برگزاری مشترک دوره پسا دکتری با همکاری مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران کرده است. بدین منظور، تفاهم ­نامه همکاری مشترک به شماره 634/425/د/94 مورخ 1394/10/19 منعقد شد که به امضای زنده یاد دکتر عباس شفیعی (رئیس فقید مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران) رسید.

     در راستای تحقق اهداف و برنامه­ های مندرج در تفاهم­ نامه همکاری مذکور، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به طور مشترک یک دوره پسا دکتری از دی ماه 1394 لغایت دی ماه 1395 برگزار کردند که دو نفر دانشجوی پسا دکتری شرکت کرده و این دوره را به اتمام رساندند.

     پس از ارتحال شادروان دکتر عباس شفیعی در سال 1395 و جانشینی جناب آقای دکتر محمد عبداللهی به عنوان رئیس جدید مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، همکاری­های دوجانبه بین مراکز به سیاق قبل ادامه یافت. شایان ذکر است که جناب آقای دکتر محمد عبداللهی نیز همانند رئیس فقید مرکز تحقیقات علوم دارویی، از دانشمندان برجسته و سرآمد علوم پزشکی کشور بوده و در حال حاضر مسئولیت دبیری شورای داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بر عهده دارند.

     اخیراً نیز قرارداد همکاری مشترک به شماره 100858/1/17/پ در تاریخ 1396/5/3با جناب آقای دکتر محمد عبداللهی منعقد شده است که طبق این قرارداد، پذیرش مشترک یک نفر دانشجو در دوره پسا دکتری در مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در دست اقدام است.