جلسه ارائه سمینار دانشجویان دکتری ورودی سال 1396 روز یکشنبه مورخ 26/1/1396 با حضور اساتید گروه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید. در پایان این جلسه، دانشجویان دکتری به سوالات اساتید و سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی پاسخ دادند. در ادامه به موضوعات مطرح شده اشاره شده است.

 

دانشجو

عنوان

معصومه خط بصره

بررسی قابلیت استفاده از هاضم های خشک جهت مدیریت بخش آلی پسماندهای شهری

ابراهیم شاهسونی

آلاینده های نوظهور در آب خاکستری

مریم دولت آبادی

مدیریت زهاب فرآیندهای غشایی در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب