مراسم روز جهانی زمین پاک توسط گروه مهندسی بهداشت محیط برگزار شد:

دوم اردیبهشت (22 آوریل)  هر سال مصادف است با "روز جهانی زمین". زمینی که دردانه است و ما بغیر ازآن محلی برای زندگی نداریم. شعار تعیین شده امسال "روز جهانی زمین"  این است: به آلودگی ناشی از پلاستیکها پایان دهیم.

هر ساله این روز در تمامی نقاط دنیا گرامی داشته می شود. در کشور ما هم  انجمن های علمی و سازمانهای دوستدار محیط زیست، با برگزاری مراسم مختلف این روز را گرامی می دارند.

گروه مهندسی بهداشت محیط یزد همراه با جامعه بزرگ بهداشت محیط ایران، برنامه پاکسازی تفرجگاه برفخانه طزرجان را در این روز به اجرا گذاشت. 70 نفر از اساتید، کارشناسان و دانشجویان گروه مهندسی بهداشت محیط از ساعت 10 صیح روز یکشنبه دوم اردیبهشت در اقدامی هماهنگ به جمع آوری پسماندهای پلاستیکی رها شده در طبیعت پرداختند.

این برنامه بصورت کمپین ملی و با هدایت و راهبری انجمن علمی بهداشت محیط ایران  با این شعار انجام شد:

" نه به کیسه های پلاستیکی: جان زمین در خطر است"