با توجه به نیاز پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی، درمانی در حیطه سلامت باروری و ناباروری، تلاش در جهت کمک به حل مشکلات این حوزه و ارتقای خدمات سلامت و بدنبال چند سال تلاش و پیگیری، در تاریخ 23/02/1392 توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تاسیس مرکز تحقیقات سقط در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یزد موافقت اصولی و در تاریخ 28/09/1395 توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تاسیس مرکز تحقیقات سقط در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یزد موافقت قطعی بعمل آمد و رسماً کارخود را آغاز نمود. این مرکز با ریاست "دکتر نسرین قاسمی"، مشغول به فعالیت است. با توجه به رسالت پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، در این مرکز فعالیت های انجام پروژهای تحقیقاتی بالینی و پایه، در زمینه ژنتیک ناباروری فراهم آمده است و جای خوشوقتی دارد که اعلام نماید درحال حاضر تعداد زیادی طرح در زمینهای مختلف ناباروری در حال اجرا می باشد و فعالیتهای علمی در سطح ملی و بین المللی مرکز به خوبی شناخته شده است، در این مرکز کلیه اقدامات تشخیصی ژنتیکی و درمانی زوجهای نابارور از ابتدا تا درمان انجام می پذیرد.

 

اهداف این مرکز

 

دکتر نسرین قاسمی

دکتر نسرین قاسمی

دکترای تخصصی ژنتیک

ریاست مرکز تحقیقات سقط

Ghasemi@ssu.ac.ir

رزومه

دکترسید مهدی کلانتر

دکتر سید مهدی کلانتر

دکترای سیتوژنتیک پزشکی

مسئول فنی آزمایشگاه سیتوژنتیک

kalantarsm@ystp.ac.ir

رزومه

دکتر محمدحسن شیخها

دکتر محمد حسن شیخها

متخصص ژنتیک پزشکی مولکولی

مسئول فنی آزمایشگاه مولکولی

sheikhha@yahoo.com

رزومه

دکتر محمدرضا دهقانی

دکتر محمدرضا دهقانی

متخصص ژنتیک پزشکی

مسئول فنی آزمایشگاه سیتوژنتیک

@ystp.ac.ir

رزومه

 

 

 

فاطمه منتظری

فاطمه منتظری

کارشناس ارشد سلولی ومولکولی

سوپروایزر آزمایشگاه ژنتیک

f_montazeri@outlook.com

رزومه

مریم گل زاده

مریم گل زاده

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

golzade_60@yahoo.com

رزومه

سمیرا صباغ نژاد یزد

سمیراء صباغ نژاد یزد

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

sabbagh4704@gmail.com

رزومه

رقیه کریمی

رقیه کریمی

کارشناس سلولی و مولکولی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

roghayehkarimi21@yahoo.com

رزومه

سعيد قاسمی اسماعیل آباد

سعيد قاسمی اسماعیل آباد

کارشناس ارشد سلولی _مولکولی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

Qasemisaeed@yahoo.com

رزومه

حسن حیدریان

حسن حیدریان

کارشناس سلولی و مولکولی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

heidarianmh@gmail.com

رزومه

حمیدرضا اشرف زاده

 حمید رضا اشرف زاده

کارشناس ارشد سلولی و مولکولی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک

Hr.ashrafzadeh@gmail.com