گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد با همکاری مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست و انجمن علمی - دانشجویی بهداشت محیط یزد کنفرانس علمی یک روزه ای تحت عنوان "آلاینده های نوظهور در آب آشامیدنی: روش های پیشرفته سنجش" در تاریخ 9/2/1397 در اتاق شورای دانشکده بهداشت برگزار نمودند. در این جلسه که با استقبال گسترده اساتید، کارمندان و دانشجویان این رشته روبرو شد،  دکتر افشین ابراهیمی و دکتر کریم ابراهیم پور اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان مدرس و سخنران حضور داشتند. در ابتدای این کنفرانس یک روزه دکتر مختاری ضمن خوشامد گویی به اساتید و تاکید بر اهمیت موضوع خواستار مشارکت دانشجویان در بحث گردید. در انتها، جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان پیرامون موضوع به پایان رسید.