نام و نام خانوادگی: سمیه دهقانی

سمت: کارشناس مجله

مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری

پست الکترونیک:IJML.office@gmail.com  

 

 

محل حضور:  یزد میدان امام حسین- مجتمع آموزشی پژوهشی امام رضا (ع)- دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دفتر مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی (IJML)

زمان حضور: از شنبه تا چهارشنبه- ساعت 15-7

تلفن تماس: 03531682076-03536285406


فصلنامه بین المللی علوم آزمایشگاهیIJML به منظور بالابردن سطح علمی و آگاهی اعضای هیأت علمی، محققان و دانشجویان با دستاوردهای حاصل از تحقیقات جدید در زمینه های علوم آزمایشگاهی و علوم پایه پزشکی شامل: بیوشیمی، بیوتکنولوژی، هماتولوژی، ایمنی شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی، میکروب شناسی، ژنتیک و فیزیولوژی منتشر می گردد

 

نام:مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی(IJML)International Journal of Medical Laboratory

Print ISSN: 2423-3706

Online ISSN: 2423-3714

انتشار: فصلنامه 
زبان: انگلیسی با چکیده فارسی

سر دبیر و مدیر مسئول:دکتر حسین هادی ندوشن

ناشر:دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آدرس:یزد میدان امام حسین- مجتمع آموزشی پژوهشی امام رضا (ع)- دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دفتر مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی (IJML)

تلفن:03536285406
فکس: 03536238561
ایمیل:ijml.office@gmail.com


موسسه حامی علمی نشریه:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد وگروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

موسسه تأمین کننده اعتبارات مالی:معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد