شرح وظایف واحدها

Initiates file downloadشرح وظایف کارشناس مسؤل کاهش خطر در حوادث و بلایای شبکه

Initiates file downloadشرح وظایف گروه خدمات آزمایشگاهی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد امنیت در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف اورژانس 115 در حواَدث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف بهورز در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف كارشىاس یا كاردان مبارزه با بيماري ها در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف امور دارویی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف امور اداری در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد ارتباطات در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد هماهنگی و برنامه ریزی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد ایمنی درحوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف واحد سلامت خانواده در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف کارشناس بهداشت محیط در مدیریت حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف پرستار یا بهيار در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف پزشك در تيم اعزامی به منطقه آسيب دیده در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف تیم پشتیبانی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد روابط عمومی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف گروه سلامت روان در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف گروه آموزش سلامت در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشزح وظایف واحد تغذیه در حوادث و بلایای شبکه

Initiates file downloadمشاوره تغذیه با شیر مادر

Initiates file downloadراهنمایی تغذیه تکمیلی

Initiates file downloadراهنمایی مادران شاغل

Initiates file downloadوضعیت شیر دهی

Initiates file downloadمزاياي شير مادر

 

ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر (ویژه غیر پزشک)

ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر (ویژه پزشک)

راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم کمتر از هشت سال (ویژه پزشک)

راهنمای بوکلت چارت (ویژه پزشک)

ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک بیمار 2 ماهه تا 5 ساله

مراقبتها

مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه غیر پزشک)

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (ویژه غیر پزشک)

مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه پزشک)

تمرین (چارت درصد سوختگی ) پزشک

تمرین (چارت درصد سوختگی ) غیر پزشک

فرم ثبت بیماری (غیر پزشک)

فرم ثبت بیماری

Initiates file downloadفرم ثبت اولین معاینه نوزاد توسط پزشک

قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

راهنمای ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر (ویژه غیر پزشک)

راهنمای ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر (ویژه پزشک)

راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم کمتر از هشت سال (ویژه غیر پزشک)

دستورالعمل تکمیل فرم ثبت مراقبت کودک سالم در پرونده خانوار

دستورالعمل كشوري" شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي"

اهمیت سوختگی در کودکان زیر پنج سال

مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر

بنر سیرتکاملی کودکان

بنر زمان مراقبت کودکان

بخش نامه ها و قوانین

Initiates file downloadمدیریت و بهینه سازی مصرف آب