همزمان با تاسیس پژوهشکده  در سال 1368 شروع به فعالیت نمود.

اعمال جراحی با حضور متخصصین بیهوشی و توسط متخصصین زنان و کادر پرستاری و با همکاری تیم آزمایشگاه ARTانجام می پذیرد.

اعمال جراحی پونکسیون انجام شده دراین واحد شامل:

1.      آسپیراسیون فولیکولهای تخمدان

2.      آسپیراسیون مایع آسیت

3.      آسپیراسیون کیستهای تخمدانی اعم از کیستهای اندومتریوز و کیستهای دارویی

4.      انتقال جنین

5.      IUI

       و سایر اعمال جراحی مرتبط  با تشخیص و درمان بیماران  نازایی

اتاق عمل لاپارسکوپی در سال 1374 تاسیس گردید.اولین عمل لاپارسکوپی توسط پرفسوور افلاطونیان انجام شد.این اتاق عمل مجهز به تجهیزات پیشرفته جهت اعمال جراحی لاپاراسکوپی می باشد.

بیماران پس از پذیرش و مراجعه به کلینیک زنان و انجام آزمایشات در روز مشخص شده در بخش زنان بستری شده و به اتاق عمل انتقال داده می شوند و  تحت بیهوشی جنرال عمل جراحی انجام می شود.

اعمال جراحی لاپاراسکوپی در این واحد شامل:

1.    انجام عمل های لاپارسکوپی تشخیصی

2.    کوتریزاسیون تخمدان

3.    لاپارسکوپی جراحی(سیستکتومی_میومکتومی_تی ال _آزاد کردن چسبندگی_سالپنژکتومی)

4.    کورتاژ

5.    هیسترسکوپی تشخیصی

6.     هیسترسکوپی جراحی(قطع سپتوم_پولیپکتومی_آشرمن)

 

تیم تخصصی شامل جراح و متخصصین زنان و زایمان و نازایی وفلوشیب نازایی و آی وی اف

شنبه

دکتر رباب داور_ دکتر حسین جعفری

یکشنبه

دکتر راضیه دهقانی فیروز آبادی _ دکتر سمانه عسگری

دوشنبه

دکتر عباس افلاطونیان _دکتر حسین جعفری

سه شنبه

دکتر عباس افلاطونیان_ دکتر محمد حسین جراح زاده

چهارشنبه

دکتر مریم افتخار_ دکتر پروانه میر شمسی

پنج شنبه

دکترداور و دکتر فیروزآبادی و دکتر عطیه جواهری __ دکتر حسین جعفری

 

 

 

افسانه کرمانی نژاد

افسانه کرمانی نژاد 

مترون

کارشناس پرستاری

Email: Sf9163@yahoo.com

سمیه فروزش

سمیه فروزش

کارشناس مسئول اتاق عمل IVF

کارشناس پرستاری

Email: Sfrouz@gmail.com

زهرا مسلمی کویری

زهرا مسلمی کویری

کارشناس مسئول اتاق عمل لاپاروسکوپی

کارشناس پرستاری

Email: zmoslemi54@yahoo.com

آزاده رضایی

آزاده رضایی

کارشناس مسئول - کارشناس مسئول CSR

کارشناس پرستاری

Email: rezaie_azadeh@email.com

 

فاطمه السادات موسوی

فاطمه السادات موسوی اناری

کارشناس مسئول بیهوشی

کارشناس بیهوشی

Email:fati_3169@yahoo.com