نام و نام خانوادگی:  حاج حسن سهیلی پور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1323

کد ملی:4432004371


 

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی

نام پدر:حاجی آقا

تاریخ تولد: 1339 

کد ملی: 4431467262


نام و نام خانوادگی: محمدعلی نعیم آبادی

نام پدر:حاج رضا

تاریخ تولد:  1315

کد ملی: 431087559

       


 
    
 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین نعیمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 1337

کد ملی: 4459313340

 

  
 

 

نام و نام خانوادگی:  حسین اقبالی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 1308

کد ملی:5519501882

     

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر صفری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 1325

کد ملی: 5519741557

      

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین باقری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 1325

کد ملی: 5519741581

 

  
 

 

نام خیر

تجیزات اداری

سال اهدا

ارزش ریالی

1

مرحوم حاج رضا حسن كريم

يك دستگاه پنكه سقفي              (خير آباد)     

88

500/000

2

حاجي علي     همتي

يك دستگاه پنكه سقفي                (خير آباد)

88

500/000

3

مجتبي زارع

خط تلفن                               (مركز احمدآباد)

89

700/000

4

آقاي صادقيان

تلويزيون LCD                    ) مركز نعيم آباد)

89

7/000/000

5

آقاي صادقيان

تلويزيون                               (مركز نعيم آباد)

89

2/000/000

6

حسين صادقيان

دستگاه تلفن 2 عدد          ( مركزنعيم  آبا د)

87

150/000

7

شركت پارس استيل

پرده كركره                        (مركز اكبري)

89

25/000/000

8

شركت پارس استيل

سيستم روشنايي                    (مركز اكبري)

89

30/000/000

9

شركت پارس استيل

6عددصندلي پشت ميزي            (مركزاكبري)

89

6/000/000

10

شركت پارس استيل

سيني و بلند گو                    (مركز اكبري)

89

12/000/000

11

محمد دشتي

آبسرد كن                        (رحمت آباد)          

85

2/000/000

12

شركت پارس استيل

گوشي تلفن                         (مركزاكبري)

89

700/000

13

غلامرضا  شمس الدين

يك دستگاه تلفن                 (رحمت آباد)                                                                                  

85

150/000

14

اصغر     زارع

ابسردكن                           (مركز احمد آباد)

87

3/000/000

15

مجيد برومند

در باز كن خارجي                 (مركز حكيم زاده)

85

7/000/000

16

مهرشاد   كلانتري

كامپيوتر                           (پايگاه سرچشمه)

87

7/500/000

17

كاظم    نوري

كامپيوتر                                (مركز زارچ)

87

5/000/000

18

حاج علي اصغر نيكوپور

ميزو صندلي                          (نيكوپور)

87

5000000

19

محمدعلي نعيم آبادي

دستگاه تلفن 1عدد                          (نعيم آبادي)

87

150/000

20

حاجي حسين ميرجليلي

آبسردكن                            ( شاهديه)

75

1/500/000

21

سيد ابوالقاسم ميرجليلي

موكت و پرده                        (شاهديه)

69

500/000

22

فرخنده معتمد زاده

آبسردكن                             (حكيم زاده)

81

1800000

23

شوراي خير آباد

آبسردكن                               (خيرآباد)     

86

2000000

24

شوراي خيرآباد

6 دستگاه تلفن                        (خير آباد)

90

1000000

25

شوراي خير آباد

سيم كشي تلفن مركزي              (خير آباد)

86

2000000

26

فضل الله عشقان ملك

يك دستگاه تلفن                    (محمود آباد)   

86

150000

27

مصطفي جعفري

تلفن سانترال                       (رحمت آباد)      

86

8000000

28

خانواده مرحوم اكبري

تلفن سانترال                       (اكبري 2)      

90

15000000

 

 

 

 

 

نام خیر

تجهیزات اداری

سال اهدا

ارزش ریالی

1

مشاركت معتمدزاده و نبي پور

سوني كيت                               (حكيم زاده)

85

1500000

2

سيد مصطفي موسوي

دستگاه سوني كيت           (خا نه بهداشت شحنه)

90

3/500/000

3

حاج مهدي زابلي

دستگاه سوني كيت                    (عيش آباد)

89

2/000/000

4

شوراي خيرآباد

دستگاه سوني كيت                      (خير آباد)

86

1/500/00

5

حاجي احمد كريمي

يك دستگاه الكترو شوك قلب                 (زارج )

75

800/000

6

شوراي شهر

سوني كيت                                (شاهديه)

81

100/000

7

آقاي صفري

دستگاه  سلكانتر                      (مركز زارج)

89

50/000/000

8

محمدعلي نعيم آبادي

دستگاه فشار 2 عدد                   (  نعيم آبادي)

87

1/580/000

9

محمد    پرنيان

سوني كيت                                  (كسنويه)

86

1500000