معرفی گروه

اهداف

تربيت نيروي متخصص مورد نياز كشور در مقطع كارشناسي ارشد در زمينه زیست فناوری پزشکی و در آینده نزدیک نانوفناوری پزشکی، انجام پژوهش­هاي بنيادي و كاربردي به منظور خلق دانش و ثروت و ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی پایان نامه ها به دانشجویان و همچنین به سازمانها و مراکز از اهداف این گروه است.

 

رسالت ما عبارت است از مشاركت در توسعه و بهبود سلامت جامعه و ارتقاء موقعيت علمي دانشگاه درعرصه هاي ملي و بين المللي از طريق ايجاد بستر و فضاي مناسب براي يادگيري و آموزش دانش و فناوريهاي نوين پزشكي به دانشجويان. همچنین تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در ابعاد آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تولیدی و خدمات پزشکی انجام وظیفه کنند. ما بر آن هستيم تا با جذب دانشجويان با استعداد و ارائه برنامه هاي مدون آموزشي و نيز توسعه و ارتقاي امر تحقيق و نهادينه کردن پژوهش های کاربردی، به عنوان يكي از دانشكده هاي مؤثر و برتر در سطح ملي و بين المللي، با استفاده از فناوریهای نوين در تولید علم و ثروت در خدمت ارتقاي سلامت جامعه باشيم.

لاین های تحقیقاتی

بیوتکنولوژی پزشکی

بیونانوتکنولوژی

بیوتکنولوژی دارویی

نانوفناوری پزشکی

نانوبیوتکنولوژی

نانوتکنولوژی دارویی

مهندسی بافت

سلولهای بنیادین