استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهدی مختاری

 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جنابعالی از استادیاری به دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت بیش از پیش شما را از خداوند متعال خواهانیم.