کارگاه کتابخانه دیجیتال روزهای 2 و 9 آبان ماه 1396 از ساعت 8 الی 14 در محل سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می گردد. (1396/07/02)

 

عناوین کارگاه های برگزار شده و در حال برگزاری 1397

عنوان کارگاه

زمان

مدرس

محل کارگاه

محتوای آموزشی

کارگاه فهرست نویسی و دیجیتال سازی منابع

1397/11/09

سرکار خانم زهره سرتیپ زاده

کتابخانه مرکزی

-

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

-

آشنایی با آئین نامه های پژوهشی

1397/07/30

جناب آقای دکتر محمود وکیلی

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

-

کارگاه منابع و بانک های الکترونیکی

1397/07/08

سرکار خانم مریم دهقانی

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

Scopus, Google Scholar

آشنایی با اخلاق نشر و سرقت ادبی

1397/06/11

سرکار خانم دکتر پریسا خانی

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

-

سامانه اطلاعات پژوهشی و نحوه ورود طرح های پژوهشی و مقالات

1397/05/29

سرکار خانم زهرا ایازی

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

-

علم سنجی

1397/04/26 لغایت 1397/05/09

سرکار خانم مریم دهقانی

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

-

کارگاه آشنایی با وب سایت های کتابخانه ای

1397/04/17

سرکار خانم زهره سرتیپ زاده

کتابخانه مرکزی

-

کارگاه آشنایی با مالکیت فکری و انواع آن

1397/02/31 لغایت 1397/03/28

سرکار خانم صفیه السادات حیدری

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

Intellectual property and Patented