دومین  جلسه نشست تخصصی درون گروهی با حضور اعضای هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در تاریخ 97/12/6 در اتاق پایلوت برگزار گردید. 

-------------------------------------------------------------------

جلسه  پیش دفاع خانم"مرضیه رفعت ماه" دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت از پایان نامه با عنوان:" طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرایند موازی توسعه یافته ( EPPM ) بر انجام تست غربالگری کولونوسکوپی در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال: طرح ترکیبی اکتشافی"درتاریخ 97/11/29  در اتاق پایلوت برگزار گردید.

-------------------------------------------------------------------

در تاریخ 97/11/15جلسه پیش دفاع خانم رحیمدل دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با حضور اساتید گروه آموزش بهداشت در  پایلوت دانشکده برگزار گردید.

تصاویر

-------------------------------------------------------------------

در تاریخ 15/11/97 جلسه دفاع نهایی آقای مراد علی زارعی پور دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با حضور اساتید ،داوران و صاحبنظران در  شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید.

تصاویر

-------------------------------------------------------------------

در تاریخ 97/11/8 دومین نشست تخصصی داخل گروهی سواد سلامت با حضور اعضای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در اتاق پایلوت برگزار گردید.

تصاویر

-------------------------------------------------------------------

جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر احرام پوش و  اعضای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و معاونین دانشگاه درتاریخ 97/10/24در اتاق پایلوت دانشکده در خصوص نشست تخصصی سواد سلامت و آموزش بهداشت برگزار گردید.

 -------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع آقای سعید دشتی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با حضور اساتید گروه آموزش بهداشت درتاریخ 97/11/1در اتاق پایلوت دانشکده برگزار گردید

تصاویر

.

-------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع آقای مرادعلی زارعی پور دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با حضور اساتید گروه آموزش بهداشت درتاریخ 97/10/24در اتاق پایلوت دانشکده برگزار گردید.

تصاویر

 -------------------------------------------------------------------

جلسه ای با حضور اعضای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و سرکار خانم زارع هرفته از معاونت اجتماعی ، آقای حسینی از معاونت بهداشتی،آقای دکتر افشانی از معاونت درمان درتاریخ 97/10/23در اتاق پایلوت دانشکده در خصوص نشست تخصصی سواد سلامت و آموزش بهداشت برگزار گردید.

 -------------------------------------------------------------------

جلسه ای با حضور اعضای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت درتاریخ 97/10/17 در اتاق پایلوت دانشکده در خصوص بررسی مسائل مرتبط با گروه برگزار گردید.

تصاویر

-------------------------------------------------------------------

در تاریخ 97/10/03 جلسه ژورنال کلاب خانم نوشین یوشنی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در اتاق پایلوت دانشکده برگزار گردید.

تصاویر

-------------------------------------------------------------------

در تاریخ 97/09/26 نشستی با حضور معاونین دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت در خصوص "سواد سلامت "در اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید.

-------------------------------------------------------------------

در تاریخ 97/09/20 جلسه ای در خصوص بررسی مشکلات دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 1396 در کلاس 110 با حضور آقای دکتر مظلومی برگزار گردید.

تصاویر

 

-------------------------------------------------------------------

جلسه ژورنال کلاب آقای حسین مظهری مجد دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در تاریخ 97/09/07 در اتاق کنفرانس برگزار گردید.

تصاویر

-------------------------------------------------------------------

جلسه ای در خصوص بررسی مشکلات مرتبط با گروه در تاریخ 97/08/30 در اتاق کنفرانس با حضور اساتید گروه برگزار گردید.

تصویر

-------------------------------------------------------------------

جلسه ای در خصوص بررسی مشکلات مرتبط با گروه در تاریخ 97/08/23 در اتاق جلسات با حضور اساتید گروه برگزار گردید.

-------------------------------------------------------------------

در تاریخ 97/08/23 جلسه تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری آموزش بهداشت با حضور اعضای گروه در اتاق پایلوت طبقه همکف دانشکده بهداشت برگزار گردید.

-------------------------------------------------------------------

بازدید دانشجویان از خانه سالمندان یزد 97/07/18 

-------------------------------------------------------------------

برگزاری جلسه توجیهی جهت هماهنگی با دانشجویان ارشد و دکتری پیرامون بازدید دوره ای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در تاریخ 97/08/09

-------------------------------------------------------------------

برگزاری ژورنال کلاب" خانم حسینی" دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت در تاریخ 97/08/07 

-------------------------------------------------------------------

تصویب پروپوزال خانم " نوشین یوشنی "دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت با عنوان:

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل چند نظریه ای بر ارتقاء کیفیت زندگی زنان یائسه در شهر یزد

در تاریخ 97/07/29 در اتاق پایلوت برگزار گردید.

 تصاویر

--------------------------------------------------------------------

 کارگاه معادلات ساختاری (Emos)  در تاریخ 97/07/25

--------------------------------------------------------------------

برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدیدالورود 97 و رونمایی از مجله طنین سلامت در تاریخ 97/07/24 

--------------------------------------------------------------------

جلسه  پیش دفاع خانم "فاطمه جوزی" دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت از پایان نامه با عنوان:

" طراحی و ارزشیابی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد فرایند عمل بهداشت بر وضعیت مصرف شیرینی جات در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز "

درتاریخ 97/07/15  در اتاق پایلوت برگزار گردید.

تصاویر

-------------------------------------------------------------------

* انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و انجمن علمی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده بهداشت نمایشگاه کتاب را در مورخ 14 و 15 مهرماه سال 1397 (شنبه، یکشنبه) در محل دانشکده بهداشت از ساعت 16-9 برگزار می کند.

-----------------------------------------------------------------

* جلسه برنامه ریزی جهت ارتقا فعالیت های فرهنگی و پژوهشی دانشجویان نمونه آموزش بهداشت وارتقا سلامت با حضور اعضای گروه در تاریخ 97/06/25 در اتاق کنفرانس برگزار گردید.

تصاویر

----------------------------------------------------------------

* جلسه پیش دفاع " ندا محمدی نیا " دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت از پایان نامه با عنوان: " تاثیر مداخله آموزشی طراحی شده برمبنای الگوی PEN 3 در ارتقای رفتارهای بهداشت قاعدگی دانش آموزان دختر 16-13 ساله شهر بم" درتاریخ 97/06/24 در اتاق پایلوت برگزار گردید.

تصاویر