دکتر رضا جعفری ندوشن 

پست سازمانی: مدیر گروه مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست، سردبیر مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترا مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پست الکترونیک : jafarinodoushan[at]gmail.com

شماره تماس:31492203-035

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Initiates file downloadشرح وظایف

 

مهندس فاطمه زارع

پست سازمانی­ :­کارشناس گروه - کارشناس مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت
مدرک تحصیلی­ :کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
پست الکترونیک: fatemezare7494176[at]gmail.com
شماره تماس035-31492204 :
ساعت حضور :شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15