رشته مدیریت سلامت،  ایمنی و محیط زیست(HSE)   یک رشته نوپا و جذاب بین رشته ای است که در حوزه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت محیط ، مهندسی ایمنی، محیط زیست، مهندسی صنایع و . کاربردی وسیع دارد . مدیریت سلامت،  ایمنی و محیط زیست(HSE) از سه بخش متفاوت اما لاینفک تشکیل شده است:

 سلامت (Health ) 

بهداشت حرفه ای شاخه­ای از علم بهداشت است که با شناسایی، اندازه­گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان­آور در محیط کار از بروز بیماری­ها و عوارضی که ممکن است توسط عوامل زیان­آور فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی ، ارگونومیکی و روانی بوجود آید ، جلوگیری می­کند .

ایمنی ( Safety ) 

مهندس HSE وظیفه دارد نسبت به ارزیابی و مدیریت ریسک های محیط کار، پیشگیری از وقوع حوادث، مانورهای واکنش در شرایط اضطراری، تهیه، آموزش و نظارت بر حسن اجرای استانداردها و دستورالعملهای ایمنی اقدام نماید.

محیط زیست (Environment) 

در درجه ی سوم یک مهندس HSE باید محیط زیست را از آلودگی نجات دهد و از ورود مواد مضر به محیط زیست (آب،خاک و هوا) جلوگیری کند و شرایط زیست محیطی را بر طبق استانداردهای مورد نظر کنترل نماید.