دکتر غلامحسین حلوانی

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه HSE

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-        پست الکترونیک: halvanig[at]ssu.ac.ir

-        تلفن: 03531492196

-        رزومه

-     Initiates file download Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Initiates file download شرح وظایف