دکتر حسین فلاح زاده

پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه HSE

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای آمارزیستی دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیکی:hofaab[at] yahoo.com

 شماره تماس:03531492251

رزومه

Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Initiates file download شرح وظایف