تاسیس رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در تاریخ 03/11/1396 به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی رسید و همچنین در تاریخ 28/03/97 با پذیرش دانشجو در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سوی شورای گسترش مورد موافقت قرار گرفت. گروه آموزشی این رشته نیز در سال 1397 با 11 عضو هیات علمی در دانشکده بهداشت یزد تاسیس، و در حال حاضر با پذیرش چهار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 کار خود را آغاز کرده است.