برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود در تاریخ 30/07/1397Opens external link in new window.....

 

-  اولین جلسه گروه با حضور اعضای هیئت علمی در تاریخ 16/07/97 برگزار گردیدOpens external link in new window....

- جلسه بررسی مشکلات گروه HSE با حضور ریاست محترم دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر احرام پوش در تاریخ 30/08/97 برگزار گردیدOpens external link in new window....

- به منظور هماهنگی و جلب همکاری دستگاه های ذیربط در آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد HSE جلسه ای باحضور ریاست محترم دانشکده، مدیر گروه و نمایندگان بازرسی مرکز بهداشت شهرستان یزد، اداره کار و تامین اجتماعی در تاریخ 97/09/24 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه همکاری تصمیم گیری شد.Opens external link in new window ....

بازدید دانشجویان ارشد HSE  از نمایشگاه کارخانه چینی بهداشتی مروارید در تاریخ  05/10/97Opens external link in new window...

Opens external link in new windowبرگزاری جلسه در خصوص شرایط دانشجو نمونه با حضور مدیر گروه و دانشجویان ورودی 97 رشته مدیریت HSE در تاریخ 28/11/97

 


 

 

 

 

 

 

 

 

دفاع پایان نامه و پروپوزال