کارگاه آشنایی با مواد خطرناک شیمیایی در حوزه پدافند غیرعامل با حضور دانشجویان و اعضا هیات علمی گروه سلامت در بلایا در تاریخ چهارشنبه 4 مهرماه 1397 برگزار گردید.