* به گروه علوم و صنایع غذایی خوش آمدید *

رویداد همگام چهارشنبه ها ساعت 13 الی 15 (دانشکده بهداشت)

 

کارگاه طراحی آزمایش با نرم افزار

 تاریخ : 22 و 23 آبان ماه 1397 _ زمان: ساعت 8 الی 14_  مکان : دانشکده بهداشت/ طبقه همکف/ سایت ارشد_ هزینه ثبت نام: 10000 تومان مهلت ثبت نام: 19 آبان ماه

 

کارگاه تفسیر طیف اسپکتروسکوپی جرمی

تاریخ : 28 آبان ماه 1397 _ زمان: ساعت 8 الی 14_ مکان : دانشکده بهداشت/ طبقه همکف/ اتاتق پایلوت _هزینه ثبت نام: 5000 تومان _ مهلت ثبت نام: 26 آبان ماه

 

استارت آپ سلامت شهرکرد

تاریخ: 7 الی 9 آذرماه 1397