استارت آپ سلامت شهرکرد

 

تاریخ: 7 الی 9 آذرماه 1397

-------------------------------------------------------------------------

کارگاه تفسیر طیف اسپکتروسکوپی جرمی

تاریخ : 28 آبان ماه 1397

زمان: ساعت 8 الی 14

مکان : دانشکده بهداشت/ طبقه همکف/ اتاتق پایلوت

هزینه ثبت نام: 5000 تومان

 

مهلت ثبت نام: 26 آبان ماه

---------------------------------------------------------------------------

کارگاه طراحی آزمایش با نرم افزار

تاریخ : 22 و 23 آبان ماه 1397

زمان: ساعت 8 الی 14

مکان : دانشکده بهداشت/ طبقه همکف/ سایت ارشد

هزینه ثبت نام: 10000 تومان

مهلت ثبت نام: 19 آبان ماه

--------------------------------------------------------------------------